GOOGLE ANALYTICS & WORKSHOP

คอร์สเรียนการตลาดออนไลน์ กับ IDM Council ระดับ Specialist

คอร์สเรียน Google Analytics สำหรับผู้เริ่มต้นและผู้สนใจใช้งานให้มีประสิทธิภาพ
พร้อมสร้างกลยุทธ์ลดต้นทุนค่าโฆษณา วิเคราะห์ข้อมูลแบบ Professional

PROGRAM OVERVIEW

หลักสูตรเรียน Google Analytics สร้างความเข้าใจถึงเครื่องมืออันทรงพลังจาก Google ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถวิเคราะห์ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์และโฆษณา และนำข้อมูลที่มีประสิทธิภาพไปเข้ากระบวนการในวางแผนเพื่อสร้างกลยุทธ์การตลาดและวางโครงสร้างเนื้อหาบนเว็บไวต์ให้มีประโยชน์สูงสุด เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายตรงจุด สร้างแผนธุรกิจเชิงรุกด้วยข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 

COURSE OUTLINE

7 มี.ค. 2564 | 9.00 – 12.00 น.

เรียนรู้พื้นฐานในการวิเคราะข้อมูลบนเว็บไซต์ (Web Analytics) เพื่อนำข้อมูลเข้าสู่กระบวนการวางแผน ช่วยให้ธุรกิจสามารถวิเคราะห์ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์และโฆษณา นำข้อมูลที่มีประสิทธิภาพไปเข้ากระบวนการสร้างกลยุทธ์การตลาดและวางโครงสร้างเนื้อหาบนเว็บไวต์ให้มีประโยชน์สูงสุด

เนื้อหาหลักสูตร

1. Web Analytics Fundamentals
2. Creating and Configuring a Google Analytics Account
3. Setting Goals with Google Analytics
4. Managing Campaigns with Google Analytics Reports
5. Analyzing and Recording Google Analytics Data

7 มี.ค. 2564 | 13.00 – 16.00 น.

อบรม Google Analytics นำหลักการตามทฤษฎีหลักสูตร Google Analytics มาลงมือปฏิบัติจริงในคลาสเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ Google Analytics ตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มต้น เพื่อให้สามารถวิเคราะห์เว็บไซต์จาก Google Analytics ได้ ตลอดจนการวัดผลลัพธ์ของเว็บไซต์ด้วย Google Analytics พร้อมให้เทคนิคในการในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปต่อยอดในการพัฒนา และแก้ไขเว็บไซต์หรือสร้างแผนในการพัฒนายอดขาย ผู้เรียนสามารถเริ่มต้นวางแผนและวางกลยุทธ์ให้ครอบคลุมกับการทำการตลาดในคอร์ส Search Engine นี้ พร้อมลงมือปฏิบัติจริงตามแผนที่วางไว้ และวัดผลลัพธ์เพื่อให้สามารถปรับปรุงและแก้ไขเป็น

เนื้อหาหลักสูตร

1. Fundamental Principles of Google Analytics
2. Improving Technical Google Analytics
3. Analyza Data on Google Analytics
4. Implementing Strategic Google Analytics

CLASS BENEFITS

  • ได้เริ่มต้นทำความเข้าใจเครื่องมือของ Google Analytics สอนวิธีการเบื้องต้นในการใช้งานจริง
  • ได้เริ่มต้นการสร้างบัญชี พร้อมการตั้งค่าข้อมูลสำหรับการใช้งาน
  • ได้เรียนรู้วิธีในการอ่านค่าข้อมูลบนเว็บไซต์และโฆษณาเพื่อการคัดกรองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
  • ได้เรียนรู้วิธีการวางกลยุทธ์จากการนำข้อมูลมาประยุกต์เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ทำไมต้องเรียนกับ คอร์สเรียน Marketing Online กับ IDMCouncil

เรียนจากผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Online Marketing

อาจารย์ที่สอนได้การรรับรองมาตรฐานความรู้
จากสถาบันระดับโลก ซึ่งปัจจุบันทำงาน
ทางด้านOnline Marketing
มีประสบการณ์ตรงพร้อมถ่ายทอด
ให้ผู้เข้าอบรมอย่างเต็มที่

ได้รับความรู้ที่ทันสมัยทางด้าน Internet Marketing

เนื่องจากวงการ Internet Marketing
มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ข้อมูลที่ใช้
ในการสอนได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
IDMCouncil  ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อปรับปรุงหลั
กสูตรและข้อมูลต่าง ๆ ให้ทันสมัยตลอดเวลา

เรียนกลุ่มย่อย เข้าใจง่าย เป็นกันเอง

คอร์สของ IDMCouncil ได้รับการออกแบบให้เป็นการเรียนรู้แบบกลุ่มย่อย Interactive Learning เน้นความเป็นกันเอง อธิบายเข้าใจง่าย เชื่อมโยงกันในแต่ละหัวข้อ ทำให้ผู้เข้าอบรม มีความใกล้ชิดกับผู้สอน สามารถโต้ตอบและสอบถามได้ตลอดเวลา

สอบถาม เพิ่มเติม ?

เราพร้อมที่จะตอบข้อสงสัย พร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำให้กับคุณ

กรอกแบบฟอร์มเพื่อรับคำปรึกษา ฟรี!

TESTIMONIALS

คอร์สเรียนอื่นๆ
เรามีคอร์สเรียนคุณภาพมากมาย ให้คุณเลือกคอร์สที่เหมาะสมกับคุณที่สุด

Digital Marketing Specialist

คอร์ส เรียน Social Media Marketing ทำการตลาดแบบมืออาชีพบน social media

ราคา: 29,900

Certified Digital Marketing professional

เป็นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการปูพื้นฐานทางด้านการตลาดดิจิตอล

ราคา:  24,500

One Day Course

คอร์สระยะสั้นเพียง 1 วัน ที่จะทำให้คุณเรียนรู้หลักสูตรเฉพาะทางที่คุณต้องการ โดยมีคอร์สให้เลือกเรียนมากถึง 7 คอร์ส

ราคา : 6,500

บทความที่น่าสนใจ