คอร์ส ​CERTIFIED DIGITAL MARKETING PROFESSIONAL เหมาะกับใคร ?

เป็นคอร์สการตลาดออนไลน์ ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการปูพื้นฐานการตลาดเบื้องต้น
สอน Online Marketing โดยผู้เชี่ยวชาญของ IDMCouncil

ผู้ประกอบการ l นักเรียน l นักการตลาด l บคคลที่สนใจ

นักประกอบการ.jpg
student.jpg
นักธุรกิจ เสื้อเทา.jpg
สนใจ.jpg

ผู้ประกอบการ

นักเรียน

นักการตลาด

ผู้ที่สนใจ

​CERTIFIED DIGITAL MARKETING PROFESSIONAL

เรียนการตลาดกับ IDMCouncil
10 หัวข้อการอบรม เจาะลึกเรื่องการตลาด​

**ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้าน Online Marketing มาก่อน ก็สามารถเรียนได้
เราเริ่มปูพื้นฐานการตลาดเบื้องต้น กระชับให้สั้น เพื่อเข้าใจได้ไวสำหรับผู้เริ่มต้น
คอร์สเดียว รู้ครบ จบใน 1 เดือน      

ทำไมนักการตลาด ต้องมีทักษะการตลาดดิจิตอล ??

เพราะปัจจุบัน โลกเข้าสู่ยุคเทคโนโลยี พฤติกรรมการซื้อขายผ่านออนไลน์เป็นที่นิยมมากขึ้น เครื่องมือการตลาดมากมายถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและสะดวก เพื่อดึงดูดให้สามารถเข้าถึงได้ทุกบุคคล เมื่อเทคโนโลยีทำให้ทุกสิ่งเป็นเรื่องง่าย การมีความรู้ด้าน Marketing Onlineและฝึกฝนจนมีทักษะเป็นเลิศ สามารถนำเอาองค์ความรู้ที่มีใช้สำหรับวางแผนการตลาดเบื้องต้นได้อย่างครอบคลุม จะทำให้คุณโดดเด่น และสามารถดึงเอาจุดแข็งของเครื่องมือการตลาดแต่ละชนิด มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพได้อย่างสูงสุด

อีกทั้ง สายงานด้าน Marketing Online เป็นที่ต้องการอย่างมากของบริษัทชั้นนำ แต่ปัจจุบันบุคคลากรทางด้านตลาดออนไลน์ที่มีความรู้ความชำนาญนั้น หาได้ยากและยังขาดแคลน ดังนั้น จึงเป็นโอกาสดี ที่คุณจะใช้ช่วงเวลานี้ เรียนเสริมเติมเต็มความรู้ เพิ่มพูนทักษะด้านตลาดออนไลน์ ให้ชำนาญและโดดเด่นก่อนใคร ด้วยคอร์สเรียน Digital Marketing


เมื่อรู้ก่อน ก็สำเร็จก่อน


เรียนการตลาด กับ IDMCouncil

ปูพื้นฐานการตลาดเบื้องต้น ด้วย 10 หัวข้อหลักสำคัญ เน้นปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน สรุปการตลาด ย่อทุกเนื้อหาให้กระชับและสามารถเข้าใจได้ง่าย เริ่มตั้งแต่หลักการตลาดเบื้องต้น การวางแผนการตลาดเบื้องต้นไปจนจบวงจรการตลาด พร้อมแนะเคล็ดลับการตลาด เทคนิคการใช้เครื่องมือการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด “ให้การตลาดเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ” สอนโดยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ตรงด้านการตลาดออนไลน์ คอร์สเรียนการตลาดระยะสั้น ใช้เวลาเพียง 1 เดือน โดยมีกำหนดการเข้าเรียนทุกวันอาทิตย์ เรียนจบ สามารถนำเอาไปใช้ได้จริงทันที ด้วย คอร์สDigital Marketing จาก IDM Council 
 


10 หัวข้อสำคัญ ที่หากไม่รู้ตอนนี้ อาจสายไป!

เรียน Digital Marketing กับ IDMCouncil กระชับเนื้อหา สรุปการตลาดให้เข้าใจง่าย สอนโดยผู้มีประสบการณ์ตรงด้านการตลาดออนไลน์ หลักสูตรมาตรฐานระดับสากล และเป็นหลักสูตรที่บุคคลระดับหัวหน้า ผู้จัดการ เจ้าของธุรกิจ ให้ความสนใจ เรียนกลุ่มย่อย เป็นกันเอง แลกเปลี่ยนได้ทุกคำถามเน้นปฏิบัติจริง จนกว่าจะทำได้

เรียน Digital Marketing กับ IDMCouncil เรียนจบได้รับใบประกาศนียบัตรจากสถาบัน 
ได้เป็นที่ยอมรับและได้ชื่อว่าเป็นผู้จบเฉพาะทางด้าน Marketing Online

Digital

MARKETING

#ติวเข้มเติมเต็มความรู้ ด้านการตลาด และสายงานการตลาด

#สรุปการตลาด รู้ครบ ใช้เป็น โดดเด่น เรื่องการตลาด 

#จบใน 1 เดือน เปลี่ยนคุณ เป็นผู้ชำนาญด้าน Online Marketing
 

#ราคาเดียวจบ ไม่มีจ่ายเพิ่ม


 

หลักสูตรของเราได้รับการยอมรับจากบริษัทชั้นนำระดับโลก

Course Outline

เริ่มต้นจาก 0 เทิร์นโปร ภายใน 1 เดือน
ลงลึก 10 หัวข้อหลัก ที่ต้องรู้และใช้จริง

INTRODUCTION TO DIGITAL MARKETING

11 ต.ค. 2563 | 9.00 - 12.00 น. 

ทำความเข้าใจรากฐานสำคัญของการตลาดออนไลน์ หลักการตลาดเบื้องต้น ซึ่งจะช่วยแนะนำเกี่ยวกับการจัดการ Online Marketing เพื่อตั้งเป้าหมายสำหรับธุรกิจของคุณ และสามารถวางแผนการตลาดเบื้องต้น ได้อย่างยั่งยืน

เนื้อหาหลักสูตร

- Principles of Digital Marketing
- Digital Research
- Developing Objectives
- Cultural Research
- Connecting with the Customer

SOCIAL MEDIA MARKETING

11 ต.ค. 2563 | 13.00 - 16.00 น. 

ช่วยให้สามารถประยุกต์ใช้ Social Media เพื่อเดินหน้าธุรกิจ และสามารถจัดการให้ธุรกิจอยู่บนโลกออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เนื้อหาหลักสูตร

- Key Social Platforms for Digital Marketing
- Growing and Engaging an Audience
- Setting up a Social Media Experience for a Business
- Creating and Optimizing Social Media Campaigns
- Developing Data-Driven Audience and Campaign Insights

CONTENT
MARKETING

18 ต.ค. 2563 | 9.00 - 12.00 น.

พัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำกลยุทธ์ด้านเนื้อหา เพื่อขับเคลื่อนให้ข้อมูลตรงกลุ่มเป้าหมาย และสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค

  
 

เนื้อหาหลักสูตร

- Content Marketing Concepts and Strategy
- Developing a Content Marketing Plan
- Publishing and Distributing Content
- Using Content Research to Find Opportunities
- Creating and Curating Content
- Metrics and Performance

SEARCH ENGINE OPTIMIZATION
(SEO)

18 ต.ค. 2563 | 13.00 - 16.00 น.

สร้างความเข้าใจถึงเรื่องของ Search Engine Optimization (SEO) และวิธีการทำ รวมไปถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น

เนื้อหาหลักสูตร

- SEO Fundamentals
- Keywords and SEO Content Plan
- Aligning SEO and Business Objectives
- Optimize Organic Search Ranking
- Measuring SEO Performance

EMAIL
MARKETING

25 ต.ค. 2563 | 9.00 - 12.00 น. 

แนะนำกลยุทธ์ การออกแบบ และการรายงานผล เพื่อการออกแบบ Email ที่ดีและทันสมัย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เนื้อหาหลักสูตร

- Email Marketing Fundamentals
- Email Design
- Tools and Strategy
- Creating an Effective Email Campaign
- Testing and Optimizing an Email Campaign
- Marketing Automation

WEBSITE
OPTIMIZATION

25 ต.ค. 2563 | 13.00 - 16.00 น. 

การจัดการเว็บไซต์ให้เหมาะสม อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เข้าถึงเป้าหมายของธุรกิจ และช่วยให้จัดการได้อย่างเหมาะสม

เนื้อหาหลักสูตร

- Web Design and Website Optimization
- Design Principles and Website Copy
- Publishing a Basic Website
- User-Centered Design and Website Optimization
- Website Metrics and Developing Insight

PAID
SEARCH

1 พ.ย. 2563 | 9.00 - 12.00 น. 

ช่วยให้คุณเข้าใจ และสามารถจัดการการโฆษณาแบบ Paid Search ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น Google Ads ทำให้สามารถจัดสรรวิธีการ และวางงบประมาณได้อย่างเหมาะสม

เนื้อหาหลักสูตร

- Fundamentals of Paid Search
- Search Campaign Management
- Paid Search Campaign Creation with Google Ads
- Paid Search Campaign Measurement

DISPLAY & VIDEO 
ADVERTISING

1 พ.ย. 2563 | 13.00 - 16.00 น. 

การทำโฆษณาแบบ  Display Banner และ Video ขึ้นตามเว็บไซต์ต่างๆ ผ่าน Google Ads อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยสร้างการรับรู้ให้เพิ่มมากขึ้น

 
 

เนื้อหาหลักสูตร

- Fundamentals of Display and Video Advertising
- Google Display Network and Video Ad Formats
- Creating and Managing a YouTube Channel
- Creating Display and Video Campaigns
- Targeting Display and Video Campaigns
- Measurement and Optimization

ANALYTICS

8 พ.ย. 2563 | 9.00 - 12.00 น. 

เข้าใจการใช้เครื่องมือ Analytics ตั้งแต่การ Set Up จนถึงการรายงานผลต่าง ๆทำให้สามารถเข้าใจความหมาย และนำข้อมูลไปต่อยอดได้อย่างเหมาะสม

เนื้อหาหลักสูตร

- Web Analytics Fundamentals
- Creating and Configuring a Google Analytics Account
- Setting Goals with Google Analytics
- Monitoring Campaigns with Google Analytics Reports
- Analyzing and Recording Google Analytics Data

DIGITAL MARKETING STRATEGY

8 พ.ย. 2563 | 13.00 - 16.00 น. 

กลยุทธ์ออนไลน์ในรูปแบบของ PROPEL (Plan, Research, Objective, Propose, Execute, Learn) ทำให้สามารถวางกลยุทธ์ด้านตลาดออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว

 

เนื้อหาหลักสูตร

- Digital Strategy Fundamentals
- Digital Strategy Research
- Setting Strategy Objectives and KPIs
- Developing a Creative Strategy
- Executing a Digital Marketing Strategy
- Communicating a Digital Marketing Strategy

PROMOTION

คอร์ส Certified Digital Marketing Professional 

เรียนการตลาดออนไลน์ให้รู้ในทุกภาพรวม ระยะเวลา 30 ชั่วโมง

ค่าลงทะเบียน ท่านละ 34,800 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

เรียนจบ ได้รับใบประกาศนียบัตรจากสถาบัน

 เหลือเพียง 29,900 

 
เมื่อสมัครภายในวันที่ 10 ตุลาคม 63

081-826-9958 l @idmcouncil

Certificate
ทำไมถึงควรมี Certified Specialist จาก Digital Marketing Institute (DMI) และ International Board Certified Exam จาก International Board of Digital Marketing (IBDM)

 • ได้รับการยอมรับระดับ International (International recongnized accreditation)

 • มีความรู้ทางด้าน Digital Marketing เพื่อนำไปใช้ในองค์กรของตนเอง

 • มีความรู้ที่ได้รับการยอมรับระดับมาตราฐานสากล

 • เป็นที่ยอมรับทางด้านตลาดออนไลน์ ในระดับหัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือ ผู้บริหารระดับสูง

 • ได้เป็นที่ยอมรับและได้ชื่อว่าเป็นผู้จบเฉพาะทางทางด้าน Digital Marketing

 • ระดับการงานและขั้นเงินเดือนดีขึ้นเพราะตลาดออนไลน์ เป็นสาขาขาดแคลนและเป็นที่ต้องการตัวจากบริษัทมากมาย

 • มีโอกาสได้ร่วมงานกับบริษัทใหญ่ๆ เพราะได้รับ Certification จากสถาบันระดับนานาชาติ (DMI and IBDM) ผู้ที่ได้รับ Certification โดยส่วนใหญ่เป็นที่ต้องการอย่างมากจากบริษัทใหญ่ๆ มากมาย

 • มีความสามารถในการดูแลงานในกิจการของตนเองเนื่องจากบุคคลากรทางด้านตลาดออนไลน์ ที่มีความรู้ความชำนาญหายากและขาดแคลน

Next Page >

Next Page >

Why ??
IDMCouncil  

มาตรฐานระดับโลก (Global Standard)

 

IDMCouncil  จับมือกับสถาบัน Digital Markerting Institute

สถาบันยักษ์ใหญ่ในยุโรป เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่ได้ระดับมาตรฐานระดับเดียวกับในยุโรปและอเมริกา
มีการสอนกว่า 40 ประเทศทั่วโลก 
ได้รับมาตรฐาน European Qualification Framework level 5

 

เรียนจากผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Online Marketing

 

อาจารย์ที่สอนได้การรรับรองมาตรฐานความรู้จากสถาบันระดับโลก ซึ่งปัจจุบันทำงานทางด้าน Online Marketing มีประสบการณ์ตรง พร้อมที่จะถ่ายทอดให้ผู้เข้าอบรมอย่างเต็มที่

 

ได้รับความรู้ที่ทันสมัยทางด้าน Internet Marketing

 

เนื่องจากวงการ Internet Marketing มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว

ข้อมูลที่ใช้ในการสอนได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ IDMCouncil ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อปรับปรุงหลักสูตรและข้อมูลต่าง ๆ ให้ทันสมัยตลอดเวลา

ได้รับการรับรองและประกาศนียบัตรระดับนานาชาติ

 

คอร์สของ IDMCouncil ได้รับการรับรองจากหลากหลายสถาบัน เช่น

European Qualifications Framework, Scottish Qualification Authority, International Board of Digital Marketing และอื่นๆอีกมากมาย ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรขั้นสูงซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 

เรียนกลุ่มย่อย เข้าใจง่าย เป็นกันเอง

 

คอร์สของ IDMCouncil ได้รับการออกแบบให้เป็นการเรียนรู้แบบกลุ่มย่อย Interactive Learning เน้นความเป็นกันเอง อธิบายเข้าใจง่าย เชื่อมโยงกันในแต่ละหัวข้อ ทำให้ผู้เข้าอบรม มีความใกล้ชิดกับผู้สอน สามารถโต้ตอบและสอบถามได้ตลอดเวลา

 

สำหรับผู้เข้าอบรมที่ต้องการได้รับใบประกาศการรับรองในระดับสูงขึ้น เนื่องจากทาง IDMCouncil ได้รับการรับรองมาตรฐานการสอนระดับ International จาก International Board of Digital Marketing (IBDM)

เรียนจากผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Online Marketing

 

อาจารย์ผู้สอนได้การรรับรองมาตรฐานความรู้จากสถาบันระดับโลก ซึ่งปัจจุบันทำงานทางด้าน Online Marketing มีประสบการณ์ตรง พร้อมที่จะถ่ายทอดให้ผู้เข้าอบรมอย่างเต็มที่ในคอร์ส Digital Marketing สุด Exclusive นี้

95%

ของผู้เรียนจบหลักสูตร ได้ทำงานใน
บริษัทที่มีคุณภาพ

ผู้ที่เรียนจบหลักสูตรผ่านการสัมภาษณ์ใน
สายงานการตลาดดิจิตอล

88%

ของผู้เรียนสามารถสอบผ่านมาตรฐาน
IBCDM International Certificate

81%

 • ติวเข้ม เน้นปฏิบัติ สรุปครบ จบใน 1 เดือน
  คอร์สเรียน Digital Marketing จาก IDMCouncil หลักสูตรระดับสากลพร้อมประยุกต์ให้เข้ากับการตลาดในประเทศไทย

คอร์สเรียนอื่นๆ
เรามีคอร์สเรียนคุณภาพมากมาย ให้คุณเลือกคอร์สที่เหมาะสมกับคุณที่สุด 

 • 86318064_2590588827871574_20711189963331

  Certified Digital Marketing professional 

  11 ต.ค. - 8 พ.ย. 2563

  เป็นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการปูพื้นฐานทางด้านการตลาดดิจิตอล

  ราคา: 

  29,900

  ปกติ 34,800 

 • 84404428_2590610927869364_84490992642896

  Advanced Digital Marketing Certificate

   11 ต.ค. - 22 พ.ย. 2563

  คอร์สที่จะทำให้คุณรู้ลึกเเละเชียวชาญเรื่อง Digital Marketing มากยิ่งขึ้น

  ราคา

  35,000

  ปกติ 39,000

 • 84408083_2590614657868991_31448679285040

  Mastership in Advanced Digital Marketing

  สอบถามเจ้าหน้าที่

  เทียบเท่า 1 ใบปริญญาที่มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกยอมรับ

  ราคา

  145,000

  ปกติ 154,600

ONE DAY COURSE

คอร์สระยะสั้นเพียง 1 วัน ที่จะทำให้คุณเรียนรู้หลักสูตรเฉพาะทางที่คุณต้องการ โดยมีคอร์สให้เลือกเรียนมากถึง 7 คอร์ส 

BASIC COURSES

ทำความเข้าใจรากฐานสำคัญของ Digital Marketing พร้อมช่วยแนะนำด้านการตลาดออนไลน์ เพื่อตั้งเป้าหมายสำหรับธุรกิจของคุณ

DIGITAL MARKETING SPECIALIST

เจาะลึกเนื้อหาการตลาดออนไลน์แบบเฉพาะทาง Search , Social Align Your Skills, Strategy & Planning

 • สอบถาม เพิ่มเติม ?

 • เราพร้อมที่จะตอบข้อสงสัย พร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำให้กับคุณ

081-826-9958 l @idmcouncil

Icon-IG.png
Icon-line-official.png
Icon-call.png
fb.png
youtube logo.jpg

IDM Council

International Digital Marketing Council

128/366 อาคารพญาไทพลาซ่า ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

หลักสูตรอบรม

Certified Digital Marketing Profressional

Advanced Digital Marketing Certificate

Mastership in Advanced Digital Marketing

Basic courses

ติดต่อเรา

โทร. 081-826-9958 หรือ 02-612-9330

LINE : @Idmcouncil

เปิดทำการ วันจันทร์ - วันเสาร์
เวลา 09.00 - 17.00 น.

Email : contact@idmcouncil.com

Website :  https://www.idmcouncil.com

Sitemap