คอร์ส Digital Marketing
ADVANCED DIGITAL MARKETING ​CERTIFICATE เหมาะกับใคร ?

คอร์สที่จะทำให้คุณรู้ลึกเเละเชียวชาญเรื่องการตลาดดิจิตอลมากยิ่งขึ้น
สอน Online Marketing โดยผู้เชี่ยวชาญของ IDMCouncil


ผู้ประกอบการ l นักเรียน l นักการตลาด l บคคลที่สนใจ

นักประกอบการ.jpg
student.jpg
นักธุรกิจ เสื้อเทา.jpg
สนใจ.jpg

ผู้ประกอบการ

นักเรียน

นักการตลาด

ผู้ที่สนใจ

ADVANCED DIGITAL MARKETING ​CERTIFICATE

เรียน Digital Marketing Online กับ IDMCouncil
10 หัวข้อการอบรม เจาะลึกเรื่องการตลาด​

**ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้าน Online Marketing มาก่อน ก็สามารถเรียนได้
เราเริ่มปูพื้นฐานการตลาดเบื้องต้น กระชับให้สั้น เพื่อเข้าใจได้ไวสำหรับผู้เริ่มต้น
คอร์สเดียว รู้ครบ จบใน 1 เดือน      

โลกหมุนไว แต่ยังไง ก็ต้องตามให้ทัน!

ในยุคที่โลกหมุนไปไว เพียงไม่กี่ชั่วโมง เทรนทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไป
ในขณะที่คุณกำลังค่อยๆเริ่มศึกษาค้นคว้า สรุปการตลาด เรียนรู้กลเม็ดเคล็ดลับการตลาดต่างๆ จนเป็น Marketing Advance ด้วยตัวคุณเองเพียงลำพัง แต่กว่าจะเข้าใจอย่างถ่องแท้ โลกก็เปลี่ยนไปแล้ว.
..

เราจึงรวบรวม สรุป marketing สรุปกลยุทธ์การตลาด พร้อมแนะเคล็ดลับการตลาด ไฮไลท์จุดเด่น ข้อสำคัญของตลาดออนไลน์ทั้งหมด มาไว้ในคอร์สเดียว ไม่ต้องไปเสียเวลาลองผิดลองถูก ศึกษาด้วยตนเอง

ถ่ายทอดโดยผู้มีความชำนาญและเชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์มาอย่างยาวนาน มีประสบการณ์ตรงด้านการตลาดดิจิตอล อีกหนึ่งข้อดีของการลงเรียนคอร์สการตลาดออนไลน์ คือเป็นแหล่งรวบรวมผู้คนที่มีทัศนคติ วิสัยทรรศ ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองและธุรกิจของตน ดังนั้น นี้ถือเป็นโอกาสที่คุณจะได้ทั้งเรียนรู้ทั้งหลักการจากในตำราและเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของผู้ถ่ายทอดหรือผู้ร่วมเรียน ได้แลกเปลี่ยนคอนเน็คชั่น สอบถามข้อมูลสุด Insight ที่เฉพาะคนหัวธุรกิจเท่านั้นที่จะรู้และตอบคุณได้ คอร์สเรียน Digital Marketing จาก IDM Council เปลี่ยนคุณให้เป็นมืออาชีพ (Marketing Advance) ภายใน 1 เดือน

 


เรียน Marketing Online ระดับ Advance
เชี่ยวชาญระดับ Professional ด้านตลาดออนไลน์
โดดเด่นกว่าใคร ให้คุณเป็นต่อ ด้านความรู้การตลาดดิจิตอล
 


ครอบคลุม 14 หัวใจหลัก Marketing Online ที่ไม่รู้ ไม่ได้!

กระชับเนื้อหา สรุปการตลาด สรุปกลยุทธ์การตลาดให้เข้าใจง่าย สอนโดยผู้มีประสบการณ์ตรงด้านการตลาดดิจิตอล
แนะเคล็ดลับการตลาด ทางลัดสู่ความสำเร็จ
หลักสูตรมาตรฐานระดับสากล และเป็นหลักสูตรที่บุคคลระดับหัวหน้า ผู้จัดการ เจ้าของธุรกิจ ให้ความสนใจ
เรียนกลุ่มย่อย เป็นกันเอง แลกเปลี่ยนได้ทุกคำถาม Marketing Online
เน้นปฏิบัติจริง จนกว่าจะทำได้
คอร์สเรียนการตลาดระยะสั้น 1 เดือน รู้ตรบ จบในคอร์สเดียว
ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรขั้นสูง สามารถนำมาต่อยอดธุรกิจของคุณ และเพิ่มโอกาสในการเติบโตในสายงานการตลาดให้สูงขึ้น

Digital

MARKETING

หลักสูตรของเราได้รับการยอมรับจากบริษัทชั้นนำระดับโลก

Case Outline

รู้ครบทุกหัวข้อการตลาดออนไลน์ ผลิกธุรกิจออนไลน์ ให้ได้ระดับเซียน
14 หัวข้อหลัก ระดับ Advance

14 มิ.ย. 2563 | 9.00 - 12.00 น. 

ทำความเข้าใจรากฐานสำคัญของการตลาดออนไลน์ ช่วยแนะนำเกี่ยวกับการจัดการ Online Marketing เพื่อตั้งเป้าหมายสำหรับธุรกิจของคุณ

เนื้อหาหลักสูตร

- Principles of Digital Marketing
- Digital Research
- Developing Objectives
- Cultural Research
- Connecting with the Customer

INTRODUCTION TO DIGITAL MARKETING

14 มิ.ย. 2563 | 13.00 - 16.00 น. 

ช่วยให้สามารถประยุกต์ใช้ Social Media เพื่อเดินหน้าธุรกิจ และสามารถจัดการให้ธุรกิจอยู่บนโลกออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เนื้อหาหลักสูตร

- Key Social Platforms for Digital Marketing
- Growing and Engaging an Audience
- Setting up a Social Media Experience for a Business
- Creating and Optimizing Social Media Campaigns
- Developing Data-Driven Audience and Campaign Insights

SOCIAL MEDIA MARKETING

21 มิ.ย. 2563 | 9.00 - 12.00 น.

พัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำกลยุทธ์ด้านเนื้อหา เพื่อขับเคลื่อนให้ข้อมูลตรงกลุ่มเป้าหมาย และสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค

  
 

เนื้อหาหลักสูตร

- Content Marketing Concepts and Strategy
- Developing a Content Marketing Plan
- Publishing and Distributing Content
- Using Content Research to Find Opportunities
- Creating and Curating Content
- Metrics and Performance

CONTENT
MARKETING

21 มิ.ย. 2563 | 13.00 - 16.00 น.

สร้างความเข้าใจถึงเรื่องของ Search Engine Optimization (SEO) และวิธีการทำ รวมไปถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น

เนื้อหาหลักสูตร

- SEO Fundamentals
- Keywords and SEO Content Plan
- Aligning SEO and Business Objectives
- Optimize Organic Search Ranking
- Measuring SEO Performance

SEARCH ENGINE OPTIMIZATION
(SEO)

28 มิ.ย. 2563 | 9.00 - 12.00 น. 

แนะนำกลยุทธ์ การออกแบบ และการรายงานผล เพื่อการออกแบบ Email ที่ดีและทันสมัย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เนื้อหาหลักสูตร

- Email Marketing Fundamentals
- Email Design
- Tools and Strategy
- Creating an Effective Email Campaign
- Testing and Optimizing an Email Campaign
- Marketing Automation

EMAIL
MARKETING

28 มิ.ย. 2563 | 13.00 - 16.00 น. 

การจัดการเว็บไซต์ให้เหมาะสม อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เข้าถึงเป้าหมายของธุรกิจ และช่วยให้จัดการได้อย่างเหมาะสม

เนื้อหาหลักสูตร

- Web Design and Website Optimization
- Design Principles and Website Copy
- Publishing a Basic Website
- User-Centered Design and Website Optimization
- Website Metrics and Developing Insight

WEBSITE
OPTIMIZATION

5 ก.ค. 2563 | 9.00 - 12.00 น. 

ช่วยให้คุณเข้าใจ และสามารถจัดการการโฆษณาแบบ Paid Search ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น Google Ads ทำให้สามารถจัดสรรวิธีการ และวางงบประมาณได้อย่างเหมาะสม

เนื้อหาหลักสูตร

- Fundamentals of Paid Search
- Search Campaign Management
- Paid Search Campaign Creation with Google Ads
- Paid Search Campaign Measurement

PAID
SEARCH

5 ก.ค. 2563 | 13.00 - 16.00 น. 

การทำโฆษณาแบบ  Display Banner และ Video ขึ้นตามเว็บไซต์ต่างๆ ผ่าน Google Ads อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยสร้างการรับรู้ให้เพิ่มมากขึ้น

 
 

เนื้อหาหลักสูตร

- Fundamentals of Display and Video Advertising
- Google Display Network and Video Ad Formats
- Creating and Managing a YouTube Channel
- Creating Display and Video Campaigns
- Targeting Display and Video Campaigns
- Measurement and Optimization

DISPLAY & VIDEO 
ADVERTISING

12 ก.ค. 2563 | 9.00 - 12.00 น. 

เข้าใจการใช้เครื่องมือ Analytics ตั้งแต่การ Set Up จนถึงการรายงานผลต่าง ๆทำให้สามารถเข้าใจความหมาย และนำข้อมูลไปต่อยอดได้อย่างเหมาะสม

เนื้อหาหลักสูตร

- Web Analytics Fundamentals
- Creating and Configuring a Google Analytics Account
- Setting Goals with Google Analytics
- Monitoring Campaigns with Google Analytics Reports
- Analyzing and Recording Google Analytics Data

ANALYTICS

12 ก.ค. 2563 | 13.00 - 16.00 น. 

กลยุทธ์ออนไลน์ในรูปแบบของ PROPEL (Plan, Research, Objective, Propose, Execute, Learn) ทำให้สามารถวางกลยุทธ์ด้านดิจิตอลออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว

 

เนื้อหาหลักสูตร

- Digital Strategy Fundamentals
- Digital Strategy Research
- Setting Strategy Objectives and KPIs
- Developing a Creative Strategy
- Executing a Digital Marketing Strategy
- Communicating a Digital Marketing Strategy

DIGITAL MARKETING STRATEGY

PROMOTION

เรียนการตลาดออนไลน์ให้รู้ในทุกภาพรวม ระยะเวลา 30 ชั่วโมง
ค่าลงทะเบียน ท่านละ 39,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เรียนจบ ได้รับใบประกาศนียบัตรจากสถาบัน

 

เรียนจบ ได้รับใบประกาศนียบัตรจากสถาบัน

เหลือเพียง 35,000 

 
เมื่อสมัครภายในวันที่ 13 มิถุนายน 63

081-826-9958 l @idmcouncil

Certificate
ทำไมถึงควรมี Certified Specialist จาก Digital Marketing Institute (DMI) และ International Board Certified Exam จาก International Board of Digital Marketing (IBDM)

Next Page >

Next Page >

Why ??
IDMCouncil  

มาตรฐานระดับโลก (Global Standard)

 

IDMCouncil  จับมือกับสถาบัน Digital Markerting Institute

สถาบันยักษ์ใหญ่ในยุโรป เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่ได้ระดับมาตรฐานระดับเดียวกับในยุโรปและอเมริกา
มีการสอนกว่า 40 ประเทศทั่วโลก 
ได้รับมาตรฐาน European Qualification Framework level 5

 

เรียนจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาดดิจิตอล

 

คอร์สการตลาดออนไลน์ ของ IDMCouncil เรารวบรวมสุดยอดวิทยากรณ์ผู้มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญ และได้การรับรองมาตรฐานความรู้จากสถาบันระดับโลก ซึ่งปัจจุบันทำงานทางด้าน Online Marketing มีประสบการณ์ตรง พร้อมที่จะถ่ายทอดให้ผู้เข้าอบรมอย่างเต็มที่

ได้รับความรู้ที่ทันสมัยทางด้าน Internet Marketing

 

เนื่องจากวงการ Internet Marketing มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว

ข้อมูลที่ใช้ในการสอนได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ IDMCouncil ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อปรับปรุงหลักสูตรและข้อมูลต่าง ๆ ให้ทันสมัยตลอดเวลา

ได้รับการรับรองและประกาศนียบัตรระดับนานาชาติ

 

คอร์สของ IDMCouncil ได้รับการรับรองจากหลากหลายสถาบัน เช่น

European Qualifications Framework, Scottish Qualification Authority, International Board of Digital Marketing และอื่นๆอีกมากมาย ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรขั้นสูงซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 

เรียนกลุ่มย่อย เข้าใจง่าย เป็นกันเอง

 

คอร์สเรียน Digital Marketing ของ IDMCouncil ได้รับการออกแบบให้เป็นการเรียนรู้แบบกลุ่มย่อย Interactive Learning เน้นความเป็นกันเอง อธิบายเข้าใจง่าย เชื่อมโยงกันในแต่ละหัวข้อ ทำให้ผู้เข้าอบรม มีความใกล้ชิดกับผู้สอน สามารถโต้ตอบและสอบถามได้ตลอดเวลา

 

ของผู้เรียนจบหลักสูตร

ได้ทำงานในบริษัทที่มีคุณภาพ

ของผู้เรียนเป็นระดับ
Senior หรือ Management 

เมื่อเรียนจบหลักสูตรและรับ Certificate ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง

  • ติวเข้ม เน้นปฏิบัติ สรุปครบ จบใน 1 เดือน
    คอร์สเรียน Digital Marketing จาก IDMCouncil หลักสูตรระดับสากลพร้อมประยุกต์ให้เข้ากับการตลาดในประเทศไทย

คอร์สเรียนอื่นๆ
เรามีคอร์สเรียนคุณภาพมากมาย ให้คุณเลือกคอร์สที่เหมาะสมกับคุณที่สุด 

คอร์สระยะสั้นเพียง 1 วัน ที่จะทำให้คุณเรียนรู้หลักสูตรเฉพาะทางที่คุณต้องการ โดยมีคอร์สให้เลือกเรียนมากถึง 7 คอร์ส 

ONE DAY COURSE

ทำความเข้าใจรากฐานสำคัญของ Digital Marketing พร้อมช่วยแนะนำด้านการตลาดออนไลน์ เพื่อตั้งเป้าหมายสำหรับธุรกิจของคุณ

BASIC COURSES

เจาะลึกเนื้อหาการตลาดออนไลน์แบบเฉพาะทาง Search , Social Align Your Skills, Strategy & Planning

DIGITAL MARKETING SPECIALIST

  • สอบถาม เพิ่มเติม ?

  • เราพร้อมที่จะตอบข้อสงสัย พร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำให้กับคุณ

081-826-9958 l @idmcouncil

Icon-IG.png
Icon-line-official.png
Icon-call.png
fb.png
youtube logo.jpg

IDM Council

International Digital Marketing Council

128/366 อาคารพญาไทพลาซ่า ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ติดต่อเรา

โทร. 081-826-9958 หรือ 02-612-9330

LINE : @Idmcouncil

เปิดทำการ วันจันทร์ - วันเสาร์
เวลา 09.00 - 17.00 น.

Email : contact@idmcouncil.com

Website :  https://www.idmcouncil.com

หลักสูตรอบรม

Certified Digital Marketing Profressional

Advanced Digital Marketing Certificate

Mastership in Advanced Digital Marketing

Basic courses

Sitemap