CERTIFIED DIGITAL MARKETING SPECIALIST
SOCIAL MEDIA MARKETING #26

หลักสูตรที่เน้นพัฒนาความเชี่ยวชาญในทุกแง่มุมของ การตลาดโซเชียลมีเดียใน 10 หัวข้อหลัก เช่น Twitter , instagram , Facebook , Youtube รับความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับกลยุทธ์ การวิจัย และสร้างคอนเทนต์ จากผู้เชี่ยวชาญระดับสากล

รุ่นที่ 26   

เริ่มเรียน วันที่ 27 กพ. – 27 มีค.  พ.ศ. 2565

 • รูปแบบการเรียนเลือกได้ว่า เรียนที่สถาบัน หรือ แบบออนไลน์
 • เรียนทุกวัน อาทิตย์ ต่อเนื่อง  5 สัปดาห์ , 09:00 – 16:00 น.

WHY IDM COUNCIL ?

 •  การรับรองที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก
 •  เรียนกลุ่มย่อย เข้าใจง่าย เป็นกันเอง
 •  สามาเลือกเรียนที่สถาบันหรือเรียนออนไลน์ได้
 •  มีแผนผ่อนชำระ

Become a certified
social media marketing specialist

ได้รับการรับรองและประกาศนียบัตรระดับนานาชาติ คอร์สของ IDMCouncil ได้รับการรับรองจากหลากหลายสถาบัน เช่น European Qualifications Framework, Scottish Qualification Authority, International Board of Digital Marketing และอื่นๆ อีกมากมาย ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรขั้นสูงซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

COURSE OUTLINE

27 ก.พ. 2565 | 09.00 – 12.00 น.

เป็นหัวข้อที่จะเรียนถึงหลักสำคัญของการทำการตลาดบน โซเชียลมีเดีย รวมถึงหลัก 3 ของการทำ Digital Marketing ให้ประสบความสำเร็จ และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของนักการตลาดดิจิตอลในการทำการตลาดบน โซเชียลมีเดีย รวมไปถึงหัวข้อของ Social Research ที่จะสอนถึงหลักในการทำการวิจัยตลาดบนโลกโซเชียล อธิบายความสำคัญของนักการตลาดดิจิตอล เรียนรู้เครื่องมือสำหรับนักการตลาดดิจิตอลในการทำ Research เจาะลึกเทคนิคที่ต้องการสร้างการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจากการทำ Research ทำการสำรวจการแข่งขันในการทำการตลาดในภาพรวมของอุตสาหกรรม รวมถึงอธิบายวิธีในการที่นักการตลาดจะนำข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากการทำ Research มาใช้งานให้ได้ผลลัพท์ที่ดีที่สุด

เนื้อหาหลักสูตร

1. Gaining Insight with Social Research
2. Audience Research and Listening Tools
3. Competitive and Industry Research
4. Cultural Research Tools
5. Data Analysis and Strategy

27 ก.พ. 2565 | 13.00 – 16.00 น.

ในหัวข้อนี้จะลงลึกถึงเรื่องการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ด้วยการสร้างสรรค์คอนเทนต์คุณภาพ ที่สามารถช่วยเพิ่มจำนวนผู้ติดตามธุรกิจให้สูงขึ้น พร้อมกรองกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ตรงกลุ่มด้วย Content Marketing แนวทางการเลือกคอนเทนต์ที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายต้องการ และเป็นคอนเทนต์เหมาะสมกับธุรกิจมากที่สุด การวัดประสิทธิภาพของคอนเทนต์ในแต่ละช่องทางของ Social Media Marketing ให้ธุรกิจสามารถประเมินได้ว่าแพลตฟอร์มใดเป็นช่องทางที่ดีที่สุดในแต่ละแคมเปญการตลาด นอกจากนี้ยังเผยเทคนิคในการตั้งเวลาการเผยแพร่เนื้อหาที่เหมาะสมที่สุด โดยอ้างอิงจากข้อมูลการวิจัยตลาดจริง พร้อมเผยกลยุทธ์ลับที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างสรรค์คอนเทนต์คุณภาพ ส่งเสริมการเพิ่มยอด Engagement ให้ธุรกิจเก็บข้อมูลเพื่อนำไปใช้พัฒนา ต่อยอดในแคมเปญการตลาดอื่นๆ ได้ต่อไป

เนื้อหาหลักสูตร

1. Content Planning
2. Content Formats
3. Content Scheduling
4. Content Strategy

6 มี.ค. 2565 | 09.00 – 12.00 น.

คอร์สเรียนที่จะลงลึกในเรื่องการพัฒนาคอนเทนต์ให้สามารถแสดงศักยภาพสูงสุดบนแพลตฟอร์ม social media ที่มีความแตกต่างกัน แนวทางการโปรโมตคอนเทนต์ที่จะทำให้การเข้าถึงครอบคลุมไปทั่วทั้ง โซเชียลมีเดีย ให้ตรงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจให้มากที่สุด เรียนรู้เครื่องมือและเทคนิคที่จำเป็นในการใช้วิเคราะห์ประสิทธิภาพของคอนเทนต์และช่วยให้ธุรกิจสามารถวางกลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้

เนื้อหาหลักสูตร

1. Content Seeding
2. Content Promotion and Optimization
3. Content Analysis
4. Content Strategy

6 มี.ค. 2565 | 13.00 – 16.00. น.

เนื้อหาหลักสูตร

1. Introduction to Twitter
2. Twitter Setup and Features
3. Twitter Ads Manager and Campaigns
4. Twitter Campaign Analysis and Optimization

 

หัวข้อที่จะเจาะลึกรายละเอียดในการทำการตลาดบน Instagramเริ่มต้นจากการสรุปประโยชน์จากการใช้แอปโซเชียลในในแคมเปญ จากนั้นเรียนรู้วิธีการใช้งานตามแต่ละคุณสมบัติหลักๆของ Instagram และวิธีการสร้างโพสที่เหมาะสมที่สุดของทั้ง 2 แพลตฟอร์มเรียนรู้ฝึกการจัดการบัญชีให้มีประสิทธิภาพสำหรับ Instagram ครอบคลุมถึงวิธีการจัดการแคมเปญโฆษณาของแพลตฟอร์ม และวิเคราะห์ประสิทธิภาพในแต่ละช่องทางโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ให้ได้ผลลัพท์ที่ดีที่สุด

เนื้อหาหลักสูตร

1. Introducing Social Apps for Marketing
2. Instagram Features
3. Instagram Account Management
4. Instagram Advertising
5. Instagram Analytics

13 มี.ค. 2565 | 9.00 – 16.00 น.

คอร์สที่จะทำให้เข้าใจถึงการทำการตลาดบนแพลตฟอร์ม Facebook สำหรับนักการตลาดดิจิตอลที่ต้องการพัฒนากลยุทธ์ให้ประสบความสำเร็จ เริ่มต้นจากการอธิบายลักษณะการทำงานของแพลตฟอร์ม Facebook การเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการสร้างและการตั้งค่า Facebook Page และการสร้างโพส ครอบคลุมถึงความแตกต่างของแต่ละแพลตฟอร์มและอธิบายวิธีการใช้งาน Facebook Ads อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงกลยุทธ์ที่จะทำให้การใช้งาน Facebook Ads ให้ได้ผลลัพท์และวัดประสิทธิภาพได้แบบมืออาชีพ

เนื้อหาหลักสูตร

1. Introduction to Facebook Marketing
2. Setting Up a Facebook Page
3. Facebook Platform Features
4. Facebook Advertising
5. Facebook Campaign Execution and Analysis

20 มี.ค. 2565 | 09.00 – 12.00 น.

คอร์สเรียนที่จะแนะนำแนวคิดของการทำการตลาดในรูปแบบวิดีโอโซเชียลโดยเน้นที่แพลตฟอร์ม YouTube เป็นหลัก เริ่มต้นจากการสรุปประโยชน์ของการประยุกต์วิดีโอโซเชียลเข้ากับการตลาดให้เหมาะสมที่สุดกับแคมเปญ และให้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการดำเนินการดังกล่าว จากนั้นจะสอนวิธีตั้งค่า ปรับแต่งและจัดการช่อง YouTube และวิธีใช้คุณลักษณะของแพลตฟอร์ม อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสอนวิธีใช้คุณสมบัติการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อปรับปรุงวิดีโอของคุณเนื้อหา ผู้ชมสำหรับวิดีโอของคุณและใช้ YouTube Analytics เพื่อวัดประสิทธิภาพ

เนื้อหาหลักสูตร

1. Introduction to Social Video
2. YouTube Setup
3. YouTube Creative Strategy
4. Building an Audience with Video
5. Video Advertising and Analytics

20 มี.ค. 2565 | 13.00 – 16.00 น.

คอร์สนี้จะแนะนำข้อกฎหมายที่สำคัญและควรที่รู้เกี่ยวกับการทำ Social Media Marketing Law เพื่อช่วยให้องค์กรทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ โดยปราศจากปัญหาที่กวนใจเกี่ยวกับ กฎหมาย เผยแนวทางการ โปรโมท บน โซเชียลมีเดียต่างๆได้อย่างถูกต้อง และได้ผลตอบรับที่ตรงจุด

27 มี.ค. 2565 | 09.00 – 12.00 น.

ในหัวข้อนี้จะลงลึกในเรื่องการให้บริการลูกค้าทุกแพลตฟอร์ม social media ให้ธุรกิจมองเห็นว่าช่องทางไหนควรใส่ใจในด้านการให้บริการลูกค้ามากที่สุด เพื่อให้ธุรกิจสามารถเพิ่มระดับความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ถึงขีดสุด พร้อมเผยแนวทางปฏิบัติที่ธุรกิจสามารถปฏิบัติตาม เพื่อให้กระบวนการวางกลยุทธ์ดำเนินการบริการลูกค้าทุกช่องทาง โซเชียลมีเดีย เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น – และจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการวัดความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการบริการที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เรียนรู้วิธีสร้าง Online Support Communities ให้ได้ผลตอบรับที่ดีกับธุรกิจและองค์กรของเรามากที่สุด

เนื้อหาหลักสูตร

1. Social Customer Service Strategy
2. Managing Social Customer Service
3. Social Customer Service Metrics and Performance
4. Social Community Management

27 มี.ค. 2565 | 13.00 – 16.00 น.

คอร์สที่จะเรียนรู้กระบวนการสร้างกลยุทธ์สำหรับการใช้ Social Media Marketing ในทุกช่องทาง เริ่มด้วยการให้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการวางแผนและดำเนินการวิจัยในการทำการตลาด ครอบคลุมถึงการศึกษาคู่แข่งทางธุรกิจ เรียนกระบวนการกำหนดวัตถุประสงค์และการวัดผล KPIs ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ และวิธีการในการประมวลผลและติดตามวัดผลทุกกิจกรรมทางการตลาดที่ธุรกิจดำเนินเอาไว้

เนื้อหาหลักสูตร

1. Planning Social Media Strategy
2. Conducting Social Strategy Research
3. Setting Objectives and Social KPIs
4. Building a Social Strategy
5. Executing a Social Strategy
6. Measuring and Reporting on Social Strategy

CLASS BENEFITS

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • สามารถวิจัยการทำการตลาดบน social media และการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลการศึกษาวิจัยได้
 • การสร้างสรรค์คอนเทนต์ให้มีความน่าสนใจและให้เหมาะสมกับแต่ละแพลทฟอร์มช่องทางต่างๆ
 • การโปรโมทคอนเทนต์ให้มีประสิทธิภาพบน โซเชียลมีเดีย ในแต่ละช่องทางที่แตกต่างกัน
 • สามารถตั้งค่าหน้า Facebook ให้มีประสิทธิภาพรวมถึงคุณสมบัติต่างๆ ของแพลตฟอร์มบน Facebook ให้ดียิ่งขึ้น
 • สามารถตั้งค่าบัญชี Twitter ให้มีประสิทธิภาพและใช้คอนเทนต์ Twitter ในการโฆษณาได้
 • การจัดการ Instagram ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้แพลทฟอร์มนี้ในการโฆษณา
 • สามารถตั้งค่า YouTube Channel และใช้สื่อวิดิโอกับแคมเปญการตลาดได้ตอบโจทย์มากที่สุด
 • วางแผนและดำเนินการวางกลยุทธ์ในการบริการลูกค้าบน โซเชียลมีเดีย ได้เต็มประสิทธิภาพ
 • วางแผนดำเนินการและวัดผลกลยุทธ์การตลาดบน โซเชียลมีเดีย ให้ได้ผลลัพท์ที่ดีที่สุด

PRICING

Become a Certified Social Media Marketing Specialist

Boost your credibility and advance your knowledge, role and career.

Certified Digital Marketing Specialist Social Media Marketing

10 หัวข้อที่ครอบคลุมเนื้อในเรื่อง Social Media Marketing มากที่สุด
ลดเหลือ 26,200 (รวม VAT) จากปกติ 29,900
Early Bird

ท่านสามารถเลือกผ่อนชำระกับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

นานสูงสุด 10 เดือน
ผ่อน 0%
การผ่อนชำระ

ทำไมต้องเรียนกับ คอร์สเรียน Marketing Online กับ IDMCouncil

เรียนจากผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Online Marketing

อาจารย์ที่สอนได้การรรับรองมาตรฐานความรู้
จากสถาบันระดับโลก ซึ่งปัจจุบันทำงาน
ทางด้านOnline Marketing
มีประสบการณ์ตรงพร้อมถ่ายทอด
ให้ผู้เข้าอบรมอย่างเต็มที่

ได้รับความรู้ที่ทันสมัยทางด้าน Internet Marketing

เนื่องจากวงการ Internet Marketing
มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ข้อมูลที่ใช้
ในการสอนได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
IDMCouncil  ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อปรับปรุงหลั
กสูตรและข้อมูลต่าง ๆ ให้ทันสมัยตลอดเวลา

เรียนกลุ่มย่อย เข้าใจง่าย เป็นกันเอง

คอร์สของ IDMCouncil ได้รับการออกแบบให้เป็นการเรียนรู้แบบกลุ่มย่อย Interactive Learning เน้นความเป็นกันเอง อธิบายเข้าใจง่าย เชื่อมโยงกันในแต่ละหัวข้อ ทำให้ผู้เข้าอบรม มีความใกล้ชิดกับผู้สอน สามารถโต้ตอบและสอบถามได้ตลอดเวลา

TESTIMONIALS

คอร์สเรียนอื่นๆ
เรามีคอร์สเรียนคุณภาพมากมาย ให้คุณเลือกคอร์สที่เหมาะสมกับคุณที่สุด

Digital Marketing Specialist

คอร์ส เรียน Social Media Marketing ทำการตลาดแบบมืออาชีพบน social media

ราคา: 26,200 (รวม VAT)

Certified Digital Marketing professional

เป็นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการปูพื้นฐานทางด้านการตลาดดิจิตอล

ราคา:  26,200 (รวม VAT)

One Day Course

คอร์สระยะสั้นเพียง 1 วัน ที่จะทำให้คุณเรียนรู้หลักสูตรเฉพาะทางที่คุณต้องการ โดยมีคอร์สให้เลือกเรียนมากถึง 7 คอร์ส

ราคา : 6,900 (รวม VAT)

บทความที่น่าสนใจ