เลือกช่องทางการชำระเงิน
Workshop Course in Digital Marketing 

(โปรแกรมปกติ หรือ โปรแกรมสอนสดออนไลน์) 

ค่าลงทะเบียนท่านละ 4,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 280 บาท

รวม 4,280 บาท

บัตรเครดิต

เลือกช่องทางนี้ หากคุณต้องชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหลังจากลงทะเบียน

บัญชีธนาคาร

เลือกช่องทางนี้ หากคุณต้องชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารหลังจากลงทะเบียน

IDM Council

International Digital Marketing Council

128/366 อาคารพญาไทพลาซ่า ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

หลักสูตรอบรม

Certified Digital Marketing Profressional

Advanced Digital Marketing Certificate

Mastership in Advanced Digital Marketing

Basic courses

ติดต่อเรา

โทร. 081-826-9958 หรือ 02-612-9330

LINE : @Idmcouncil

เปิดทำการ วันจันทร์ - วันเสาร์
เวลา 09.00 - 17.00 น.

Email : contact@idmcouncil.com

Website :  https://www.idmcouncil.com

Sitemap