สมัคร International Board of Digital Marketing Certification (เฉพาะนักเรียน IDMCouncil เท่านั้น)

ค่าลงทะเบียนสอบท่านละ 580 USD (Non-refundable)

***กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น***

IDM Council

International Digital Marketing Council

128/366 อาคารพญาไทพลาซ่า ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

หลักสูตรอบรม

Certified Digital Marketing Profressional

Advanced Digital Marketing Certificate

Mastership in Advanced Digital Marketing

Basic courses

ติดต่อเรา

โทร. 081-826-9958 หรือ 02-612-9330

LINE : @Idmcouncil

เปิดทำการ วันจันทร์ - วันเสาร์
เวลา 09.00 - 17.00 น.

Email : contact@idmcouncil.com

Website :  https://www.idmcouncil.com

Sitemap