2 สถาบันระดับโลกจับมือ จัดอบรม Online Marketing 

   หลักสูตรระดับสากล พร้อมประยุกต์ให้เข้ากับการตลาดในประเทศไทย 

สถาบันการสอนการตลาดออนไลน์ ที่ได้รับรางวัล  

The Best Digital Marketing Training Center Award 2017

จากองค์กรวัดมาตรฐานระดับนานาชาติ 

International Board of Digital Marketing

International Board of Digital Marketing

International Digital Marketing Council (IDMCouncil)  เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่าง

ผู้เชี่ยวชาญและสถาบัน Digital Marketing Institute ซึ่งเป็นสถาบันยักษ์ใหญ่ระดับนานาชาติ

ที่เปิดอบรมทางด้าน Internet and Online Marketing มากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก

 

เพื่อส่งเสริมมาตรฐานและเผยแพร่ความรู้วิชาการทางด้าน Internet Marketing ในยุค Digital World

ที่ยังมีความขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆของ Digital Marketing อาทิ

กลยุทธ์การตลาดออนไลน์, Mobile Marketing, Website, Search Engine Marketing (SEO),

Social Media Marketing และอื่นๆอีกมากมาย

 

IDMCouncil มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมพัฒนาทักษะทางด้าน Online Marketing

ที่ได้มาตรฐานสากลสำหรับคนไทย ทั้งผู้ประกอบการ นักการตลาด นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เพื่อสร้างบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้าน Intenet and Online Marketing ซึ่งเป็นสาขาที่ขาดแคลนมากในปัจจุบัน

ผู้เข้าอบรมที่ผ่านมาตรฐานของ IDMCouncil เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และเป็นที่ต้องการของหลายๆบริษัท

ประวัติ และวัตถุประสงค์

 

International Board of Digital Marketing (IBDM)

 

คอร์สนี้ยังได้รับรองมาตรฐานโลกจาก International Board of Digital Marketing (IBDM)
สามารถสมัครสอบผู้เชี่ยวชาญระดับสากล
International Board Certified Digital Marketer (IBCDM) ได้

Digital Marketing Institute (DMI)

 

ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 2008 ณ ประเทศไอร์แลนด์ เพื่อรองรับการเติบโตและความต้องการผู้เชี่ยวชาญด้าน Internet Marketing ในตลาดแรงงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพสำหรับผู้นักการตลาดหรือต้องการทำงานทางด้านการตลาดดิจิตอล ปัจจุบัน Digital Marketing Institute

เป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก มีผู้ผ่านการอบรมมากกว่า 8,000 คน จากทั่วโลก

Syllabus Advisory Council

คณะกรรมการตรวจสอบเนื้อหา คือ คณะบุคคลซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญมีหน้าที่ในการกำหนด, ตรวจสอบ และปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรของสถาบัน Digital Marketing Institute ให้สอดคล้อง และมีความทันสมัย ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมอย่างสม่ำเสมอ คณะกรรมการได้ทุ่มเทในการพัฒนามาตรฐานของหลักสูตรเป็นสากล เพื่อรองรับการเรียนการสอน Internet Marketing ทั่วโลก โดยให้แน่ใจว่าหลักสูตรมีความถูกต้อง และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ความร่วมมือ

 

มาตรฐานระดับโลก (Global Standard)

 

IDMCouncil  จับมือกับสถาบัน Digital Markerting Institute

สถาบันยักษ์ใหญ่ในยุโรป เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่ได้ระดับมาตรฐานระดับเดียวกับในยุโรปและอเมริกา มีการสอนกว่า 40 ประเทศทั่วโลก

ได้รับมาตรฐาน European Qualification Framework level 5

 

เรียนจากผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Digital Marketing

 

อาจารย์ที่สอนได้การรรับรองมาตรฐานความรู้จากสถาบันระดับโลก ซึ่งปัจจุบันทำงานทางด้าน Online Marketing มีประสบการณ์ตรง พร้อมที่จะถ่ายทอดให้ผู้เข้าอบรมอย่างเต็มที่

 

ได้รับความรู้ที่ทันสมัยทางด้าน Internet Marketing

 

เนื่องจากวงการ Internet Marketing มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว

ข้อมูลที่ใช้ในการสอนได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ IDMCouncil ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อปรับปรุงหลักสูตรและข้อมูลต่าง ๆ ให้ทันสมัยตลอดเวลา

ได้รับการรับรองและประกาศนียบัตรระดับนานาชาติ

 

คอร์สของ IDMCouncil ได้รับการรับรองจากหลากหลายสถาบัน เช่น

European Qualifications Framework, Scottish Qualification Authority, International Board of Digital Marketing และอื่นๆอีกมากมาย ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรขั้นสูงซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 

เรียนกลุ่มย่อย เข้าใจง่าย เป็นกันเอง

 

คอร์สของ IDMCouncil ได้รับการออกแบบให้เป็นการเรียนรู้แบบกลุ่มย่อย Interactive Learning เน้นความเป็นกันเอง อธิบายเข้าใจง่าย เชื่อมโยงกันในแต่ละหัวข้อ ทำให้ผู้เข้าอบรม มีความใกล้ชิดกับผู้สอน สามารถโต้ตอบและสอบถามได้ตลอดเวลา

 

ทำไมต้อง IDMCouncil ?

IDM Council

International Digital Marketing Council

128/366 อาคารพญาไทพลาซ่า ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ติดต่อเรา

โทร. 081-826-9958 หรือ 02-612-9330

LINE : @Idmcouncil

เปิดทำการ วันจันทร์ - วันเสาร์
เวลา 09.00 - 17.00 น.

Email : info@idmcouncil.com

Website :  http://www.idmcouncil.com