สมัครเรียน

  • Certified Digital Marketing Professional
    ค่าลงทะเบียนท่านละ 29,900 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 2,093 บาท รวม 31,993 บาท

  • Advanced Digital MarketingCertificate
    ค่าลงทะเบียนท่านละ 35,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 2,450 บาท รวม 37,450 บาท

  • Mastership in Advanced Digital Marketing
    ค่าลงทะเบียนท่านละ 145,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 10,150 บาท รวม 155,150 บาท

ยอดที่ต้องชำระ

Certified Digital Marketing Professional

หัก ณ ที่จ่าย 3% ชำระ  31,096 บาท

ไม่หัก ณ ที่จ่าย  ชำระ   31,993 บาท

Advanced Digital MarketingCertificate

หัก ณ ที่จ่าย 3% ชำระ  36,400 บาท

ไม่หัก ณ ที่จ่าย  ชำระ   37,450 บาท

Mastership in Advanced Digital Marketing

หัก ณ ที่จ่าย 3% ชำระ  150,800 บาท

ไม่หัก ณ ที่จ่าย  ชำระ   155,150 บาท

การชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร

(สามารถดูวิธีการชำระเงินได้ที่นี่)
 

ชำระด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

 

1. โอนเข้าบัญชีกระแสรายวัน  “บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล บอร์ด ออฟ ดิจิตอล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด”     

   ธนาคารกรุงเทพ สาขาราชเทวี

   เลขที่บัญชี 123-3-18131-0 
 

2. ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่

               E-mail: info@idmcouncil.com หรือ

               Fax: 02-612-1014

 

3. คุณจะได้รับ E-mail ตอบกลับเพื่อยืนยันการสมัคร


คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารผ่านทางช่องทางที่คุณต้องการได้ทั้งหมด เช่น ผ่านตู้ฝากเงินสด, โอนผ่านตู้ ATM, Internet Banking เป็นต้น

IDM Council

International Digital Marketing Council

128/366 อาคารพญาไทพลาซ่า ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

หลักสูตรอบรม

Certified Digital Marketing Profressional

Advanced Digital Marketing Certificate

Mastership in Advanced Digital Marketing

Basic courses

ติดต่อเรา

โทร. 081-826-9958 หรือ 02-612-9330

LINE : @Idmcouncil

เปิดทำการ วันจันทร์ - วันเสาร์
เวลา 09.00 - 17.00 น.

Email : contact@idmcouncil.com

Website :  https://www.idmcouncil.com

Sitemap