สมัครเรียน
IBDM Mastership in Advanced Digital Marketing

ค่าลงทะเบียนท่านละ 175,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)  12,250 บาท

รวม 187,250 บาท

IDM Council

International Digital Marketing Council

128/366 อาคารพญาไทพลาซ่า ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ติดต่อเรา

โทร. 081-826-9958 หรือ 02-612-9330

LINE : @Idmcouncil

เปิดทำการ วันจันทร์ - วันเสาร์
เวลา 09.00 - 17.00 น.

Email : info@idmcouncil.com

Website :  http://www.idmcouncil.com