สมัครเรียน
IBDM Mastership in Advanced Digital Marketing

ค่าลงทะเบียนท่านละ 152,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)  10,640 บาท

รวม 162,640 บาท

ยอดที่ต้องชำระ

หัก ณ ที่จ่าย 3% ชำระ  147,440 บาท

ไม่หัก ณ ที่จ่าย  ชำระ   162,640 บาท

 

** กรณีนำส่งใบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้กับบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล บอร์ด ออฟ ดิจิตอล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

128/366 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0 1055 57151 24 8

การชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร

(สามารถดูวิธีการชำระเงินได้ที่นี่)


คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารผ่านทางช่องทางที่คุณต้องการได้ทั้งหมด เช่น ผ่านตู้ฝากเงินสด, โอนผ่านตู้ ATM, Internet Banking เป็นต้น

IDM Council

International Digital Marketing Council

128/366 อาคารพญาไทพลาซ่า ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ติดต่อเรา

โทร. 081-826-9958 หรือ 02-612-9330

LINE : @Idmcouncil

เปิดทำการ วันจันทร์ - วันเสาร์
เวลา 09.00 - 17.00 น.

Email : info@idmcouncil.com

Website :  http://www.idmcouncil.com