Certified Digital Marketing Professional

(สอนสดออนไลน์ เป็นภาษาไทย ถามตอบได้เหมือนเรียนในห้องเรียน) 

อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ไม่ต้องเดินทาง สอนผ่านระบบการสอนออนไลน์แบบเดียวกับมหาวิทยาลัยดังใน US

**Most Popular**

3 สถาบันยักษ์ใหญ่การตลาดออนไลน์ระดับโลก International Digital Marketing Council (IDMCouncil), International Board of Digital marketing และ Digital Marketing institute จับมือกันจัดอบรมการตลาดออนไลน์ (Online marketing / Digital marketingจบหลักสูตรเดียวได้รับ 3 ใบประกาศทาง Digital marketing จากสถาบันต่างประเทศมาตรฐานระดับโลกเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ 

คอร์สนี้ยังได้รับรองมาตราฐานโลกจาก International Board of Digital Marketing (IBDM)

สามารถสมัครสอบเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับสากล International Board Certifed Digital Marketer (IBCDM) ได้

 

เป็นคอร์สที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการปูพื้นฐานทางด้านการตลาดดิจิตอล สอนโดยผู้เชี่ยวชาญของ International Digital Marketing Council (IDMCouncil) และ Digital Marketing Institute ผู้เชี่ยวชาญที่สอนผ่านการรับรองมาตรฐานสากลจาก International Board Certified Digital Marketer  จาก International Board of Digital Marketing

 

มาตรฐานการสอนอย่างเข้มข้นและเต็มไปด้วยเนื้อหาการสอนที่ทันสมัยและถูกปรับเปลี่ยนให้เข้ากับการตลาดออนไลน์และ Digital Marketing ที่เปลี่ยนอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา การเรียนการสอนถูกตรวจสอบและความคุมอย่างกวดขันและเข้มข้นจากสถาบันระดับโลก International Board of Digital Marketing และ Digital Marketing Institute เพื่อเป็นที่มันใจได้ว่าเนื้อหาที่เรียนทันสมัยและได้มาตราฐานอยู่ตลอดเวลา

เหมาะสำหรับ

 • ผู้ประกอบการ

 • เจ้าของธุรกิจ

 • นักเรียน นักศึกษา

 • นักการตลาด

 • ผู้ที่สนใจทำงานด้านการตลาดดิจิตอล/ ออนไลน์

 • ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ Digital Marketing มาก่อน

 

คอร์สการตลาดออนไลน์ระยะเวลา 30 ชั่วโมง

 

หัวข้อการอบรมการตลาดออนไลน์ (Digital marketing)

 • Digital Marketing Foundations

 • Website Optimmization

 • Content Marketing

 • Social Media Marketing

 • SEO

 • Paid Search

 • Display & Video Advertising 

 • Email Marketing 

 • Analytics 

 • Digital Strategy

ค่าลงทะเบียน: ท่านละ 29,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

 

รายละเอียดคอร์สอบรม Digital Marketing

Certified Digital Marketing Professional

หลังจากสำเร็จหลักสูตรท่านจะได้รับ

 

 1. ​Certificate of Completion, Digital Marketing ของ IDMCouncil

 2. เฉพาะผู้เข้าอบรมที่ต้องการ Certified Digital Marketing Professional จาก Digital Marketing Institute (DMI) (Digital Marketing Diploma มาตราฐานของยุโรป) จะต้องสอบตอนจบหลักสูตร  สอบผ่านศูนย์สอบ Pearson VUE 3 ชั่วโมง  ผู้เข้าอบรมจะได้รับส่วนลดราคาพิเศษในการสมัครสอบเหลือ 450 Euro (จากราคาปกติ 780 Euro)

 3. สำหรับผู้เข้าอบรมที่ต้องการได้รับใบประกาศการรับรองในระดับสูงขึ้น เนื่องจากทาง IDMCouncil ได้รับการรับรองมาตราฐานการสอนระดับ International จาก International Board of Digital Marketing (IBDM) ผู้เข้าอบรมจะได้รับสิทธิพิเศษสามารถสมัครสอบเป็นผู้เชี่ยวชาญทาง Digital Marketing ระดับ International จากศูนย์รับรองมาตราฐาน International Board of Digital Marketing (IBDM) ได้รับใบประกาศเป็นผู้เชี่ยวชาญทาง Digital Marketing (International Board Certified Digital Marketer) สามารถใช้ตัวย่อ IBCDM ต่อท้ายชื่อของท่าน ผู้เข้าอบรมจะได้รับส่วนลดราคาพิเศษในการสมัครสอบเหลือ 580 USD (จากราคาปกติ 860 USD) ถ้าผู้เข้าอบรมสมัครก่อนวันสุดท้ายของหลักสูตรโดยสมัครผ่านทางเว็ปไซต์ของ IDMCouncil (**ถ้าผู้เข้าอบรมสมัครหลังวันสุดท้ายของหลักสูตร จะไม่ได้รับสิทธิส่วนลดในการสมัครและ ต้องเดินเรื่องสมัครโดยตรงกันทาง IBDM**)

  • ​​​การได้รับในประกาศผู้เชี่ยวชาญ International Board Certified Digital Marketer (IBCDM) จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

   • สอบผ่านข้อเขียน (IBCDM Exam) ได้รับการยกเว้น ถ้าสอบผ่าน DMI Exam

   • ส่งใบรับรองชั่งโมงการทำงานทางด้าน Digital Marketing 1000 ชั่วโมง จากสถานที่ทำงานปัจจุบัน หรือ ผ่านอบรมให้คอร์สอื่นๆ กับ ศูนย์การอบรมที่ได้รับการรับรองจาก IBDM (IDMCouncil ได้รับการรับรองจาก IBDM) เพิ่มเติมอีก 10 วัน (6 ชั่วโมงต่อวัน) โดย 1 วันอบรมจะเทียบเท่ากับ 100 ชั่วโมงการทำงาน (คลิกเพื่อดูรายละเอียดคอร์สอบรมอื่นๆ)

  • ผู้ที่สอบผ่าน Diploma ของ DMI ในหัวข้อที่ 2 จะได้รับการยกเว้นจากการสอบ IBCDM Exam เพียงแต่นำส่งใบรับรองชั่งโมงการทำงานทางด้าน Digital Marketing 1000 ชั่วโมงจากสถานที่ทำงานปัจจุบัน หรือ ผ่านอบรมให้คอร์สอื่นๆ กับทาง IDMCouncil (ศูนย์การอบรมที่ได้รับการรับรองจาก IBDM) เพิ่มเติมอีก 10 วัน (6 ชั่วโมงต่อวัน) โดย 1 วันอบรมจะเทียบเท่ากับ 100 ชั่วโมงการทำงาน (คลิกเพื่อดูรายละเอียดคอร์สอบรมอื่นๆ)

  • รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ International Board of Digital Marketing ดูได้ที่ www.digitalmarketingboard.org

 4. สามารถนำเครดิตที่เรียนเพื่อไปสะสมในการเรียนต่อในระดับสูงขึ้น IBDM Master of Advanced Digital Marketing

 

 

digital marketing international board certification

ทำไมถึงควรมี Certified Digital Marketing Professional จาก Digital Marketing Institute (DMI) และ International Board Certified Digital Marketer (IBCDM) จาก International Board of Digital Marketing (IBDM)

 

 • ได้รับการยอมรับระดับ International (International recongnized accreditation)

 • มีความรู้ทางด้าน Digital Marketing เพื่อนำไปใช้ในองค์กรของตนเอง

 • มีความรู้ที่ได้รับการยอมรับระดับมาตรฐานสากล

 • เป็นที่ยอมรับทางด้าน Digital Marketing ในระดับหัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือ ผู้บริหารระดับสูง

 • ได้เป็นที่ยอมรับและได้ชื่อว่าเป็นผู้จบเฉพาะทางทางด้าน Digital Marketing

 • ระดับการงานและขั้นเงินเดือนดีขึ้นเพราะ Digital Marketing เป็นสาขาขาดแคลนและเป็นที่ต้องการตัวจากบริษัทมากมาย

 • มีโอกาสได้ร่วมงานกับบริษัทใหญ่ๆ เพราะได้รับ Certification จากสถาบันระดับนานาชาติ (DMI and IBDM) ผู้ที่ได้รับ Certification โดยส่วนใหญ่เป็นที่ต้องการอย่างมากจากบริษัทใหญ่ๆ มากมาย

 • มีความสามารถในการดูแลงานในกิจการของตนเองเนื่องจากบุคคลากรทางด้าน Digital Marketing ที่มีความรู้ความชำนาญหายากและขาดแคลน

Digital Marketing Certification
digital marketing training

IDM Council

International Digital Marketing Council

128/366 อาคารพญาไทพลาซ่า ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ติดต่อเรา

โทร. 081-826-9958 หรือ 02-612-9330

LINE : @Idmcouncil

เปิดทำการ วันจันทร์ - วันเสาร์
เวลา 09.00 - 17.00 น.

Email : info@idmcouncil.com

Website :  http://www.idmcouncil.com