บริการที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing Consultant)

 

บริการที่ปรึกษาการทำการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) สำหรับผู้ประกอบการที่ไม่มีประสบการในการทำการตลาดออนไลน์และต้องการผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาในการวางแผนกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ควบคุมดูแลกำกับการตลาดออนไลน์เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดและดูแลการใช้งบประมาณทางด้านการตลาดดิจิตอลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การบริหารการตลาดออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ประสิทธิภาพการทำการตลาดออนไลน์ดีขึ้นและประหยัดการใช้งบประมาณมากขึ้นอย่างมาก คณะผู้เชี่ยวชาญของ IDMCouncil ที่มีประสบการณ์การทำการตลาดออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น SEO, PPC, Social media marketing, วางกลยุทธการตลาดออนไลน์ และอื่นๆ ผู้เชี่ยวชาญ IDMCouncil ได้รับรองผู้เชี่ยวชาญ International Board Certifed Digital Marketer (IBCDM) จาก International Board of Digital Marketing (IBDM) มาตรฐานระดับโลก

 

ค่าบริการผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ 18,000 บาท/ชั่วโมง จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ขึ้นอยู่กับปริมาณงานที่ต้องควบคุมดูแล โดยเฉลี่ยของบริษัททั่วไปประมาณ 2-3 ชั่วโมง/สัปดาห์

 

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ IDMCouncil

AD AIM2003002 Call to Action-fb.png
AD AIM2003002 Call to Action-line.png
AD AIM2003002 Call to Action-tel.png

IDM Council

International Digital Marketing Council

128/366 อาคารพญาไทพลาซ่า ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

หลักสูตรอบรม

Certified Digital Marketing Profressional

Advanced Digital Marketing Certificate

Mastership in Advanced Digital Marketing

Basic courses

ติดต่อเรา

โทร. 081-826-9958 หรือ 02-612-9330

LINE : @Idmcouncil

เปิดทำการ วันจันทร์ - วันเสาร์
เวลา 09.00 - 17.00 น.

Email : contact@idmcouncil.com

Website :  https://www.idmcouncil.com

Sitemap