Corporate Training / In-House Training

จัดอบรม Digital Marketing and Online Strategy สำหรับองค์กร

ความพร้อมของทีมงานการตลาดออนไลน์ภายในองค์กร (Digital Marketing Team) เป็นหนึ่งในปัจจัยสู่ความสำเร็จ ความเข้าใจที่ตรงกัน ทั้งองค์กรและฝ่ายการตลาดออนไลน์ ทำให้การบรรลุเป้าหมายนั้นง่ายยิ่งขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ รวมถึงความสามารถในการแข่งขันขององค์กร
ผู้เชี่ยวชาญ IDMCouncil ทุกท่านมีได้รับการรับรองมาตรฐานความรู้และคุณภาพการสอนจาก International Board of Digital Marketing
(องค์การคุมมาตรฐานทาง Digital Marketing ทั่วโลก) และ Digital Marketing Institute (สถาบันมาตรฐานในทวีปยุโรป)

 

Theory + Workshop

ให้ผู้อบรมทุกท่านได้เรียนรู้ทฤษฎี
และร่วมกันทำกิจกรรม

ได้เรียนรู้เคสจริง ด้านการตลาดออนไลน์ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ให้กับผู้อบรม เสริมสร้างความสามัคคีภายในองค์กร

สามารถ Mix & Match หลักสูตรได้
ตามความต้องการของแต่ละองค์กร

THE COURSES WE COVER

Introduction to Digital Marketing

ทำความเข้าใจรากฐานสำคัญของการตลาดออนไลน์ ซึ่งจะช่วยแนะนำเกี่ยวกับการจัดการ Digital Marketing เพื่อตั้งเป้าหมายสำหรับธุรกิจของคุณ

Website Optimization

การจัดการเว็บไซต์ให้เหมาะสม อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เข้าถึงเป้าหมายของธุรกิจ และช่วยให้จัดการได้อย่างเหมาะสม

Social Media Marketing

ช่วยให้สามารถประยุกต์ใช้ Social Media เพื่อเดินหน้าธุรกิจ และสามารถจัดการให้ธุรกิจอยู่บนโลกออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Paid Search

ช่วยให้คุณเข้าใจ และสามารถจัดการการโฆษณาแบบ Paid Search ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น Google Ads ทำให้สามารถจัดสรรวิธีการ และวางงบประมาณได้อย่างเหมาะสม

Content Marketing

พัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำกลยุทธ์ด้านเนื้อหา เพื่อขับเคลื่อนให้ข้อมูลตรงกลุ่มเป้าหมาย และสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค

Display & Video Advertising

การทำโฆษณาแบบ  Display Banner และ Video ขึ้นตามเว็บไซต์ต่างๆ ผ่าน Google Ads อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยสร้างการรับรู้ให้เพิ่มมากขึ้น

SEO

สร้างความเข้าใจถึงเรื่องของ Search Engine Optimization (SEO) และวิธีการทำ รวมไปถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น

Analytics

เข้าใจการใช้เครื่องมือ Analytics ตั้งแต่การ Set Up จนถึงการรายงานผลต่าง ๆทำให้สามารถเข้าใจความหมาย และนำข้อมูลไปต่อยอดได้อย่างเหมาะสม

Email Marketing

แนะนำกลยุทธ์ การออกแบบ และการรายงานผล เพื่อการออกแบบ Email ที่ดีและทันสมัย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Digital Marketing Strategy

กลยุทธ์ออนไลน์ในรูปแบบของ PROPEL (Plan, Research, Objective, Propose, Execute, Learn) ทำให้สามารถวางกลยุทธ์ด้านการตลาดออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว

คณะผู้เชี่ยวชาญทางการตลาดออนไลน์ของ IDM Council ได้รับการรับรองต่าง ๆ มากมาย

มั่นใจได้ว่าเนื้อหาทันสมัยต่อโลกออนไลน์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

 

  • International Board Certified Digital Marketer (IBCDM)

  • International Board Certified Search Engine Marketer (IBCSEM)

  • International Board Certified Social Media Marketer (IBCSM)

  • International Board Certified Mobile Marketer (IBCMM)

  • International Board Certified Digital Strategist (IBCDS)

  • Certified Trainer in Digital Marketing; Digital Marketing Institute

 ทำไมต้อง IDMCouncil ? 

มาตรฐานระดับโลก (Global Standard)

 

IDMCouncil  จับมือกับสถาบัน Digital Markerting Institute

สถาบันยักษ์ใหญ่ในยุโรป เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่ได้ระดับมาตรฐานระดับเดียวกับในยุโรปและอเมริกา มีการสอนกว่า 40 ประเทศทั่วโลก

ได้รับมาตรฐาน European Qualification Framework level 5

 

เรียนจากผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Digital Marketing

 

อาจารย์ที่สอนได้การรรับรองมาตรฐานความรู้จากสถาบันระดับโลก ซึ่งปัจจุบันทำงานทางด้าน Online Marketing มีประสบการณ์ตรง พร้อมที่จะถ่ายทอดให้ผู้เข้าอบรมอย่างเต็มที่

 

ได้รับความรู้ที่ทันสมัยทางด้าน Internet Marketing

 

เนื่องจากวงการ Internet Marketing มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว

ข้อมูลที่ใช้ในการสอนได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ IDMCouncil ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อปรับปรุงหลักสูตรและข้อมูลต่าง ๆ ให้ทันสมัยตลอดเวลา

ได้รับการรับรองและประกาศนียบัตรระดับนานาชาติ

 

คอร์สของ IDMCouncil ได้รับการรับรองจากหลากหลายสถาบัน เช่น

European Qualifications Framework, Scottish Qualification Authority, International Board of Digital Marketing และอื่นๆอีกมากมาย ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรขั้นสูงซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 

เรียนกลุ่มย่อย เข้าใจง่าย เป็นกันเอง

 

คอร์สของ IDMCouncil ได้รับการออกแบบให้เป็นการเรียนรู้แบบกลุ่มย่อย Interactive Learning เน้นความเป็นกันเอง อธิบายเข้าใจง่าย เชื่อมโยงกันในแต่ละหัวข้อ ทำให้ผู้เข้าอบรม มีความใกล้ชิดกับผู้สอน สามารถโต้ตอบและสอบถามได้ตลอดเวลา

 

95%

81%

88%

ของผู้เรียนจบหลักสูตร

ได้ทำงานในบริษัทที่มีคุณภาพ

เมื่อเรียนจบหลักสูตรและรับ Certificate ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง

ของผู้เรียนเป็นระดับ Senior หรือ Management 

IDM Council

International Digital Marketing Council

128/366 อาคารพญาไทพลาซ่า ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ติดต่อเรา

โทร. 081-826-9958 หรือ 02-612-9330

LINE : @Idmcouncil

เปิดทำการ วันจันทร์ - วันเสาร์
เวลา 09.00 - 17.00 น.

Email : contact@idmcouncil.com

Website :  https://www.idmcouncil.com

หลักสูตรอบรม

Certified Digital Marketing Profressional

Advanced Digital Marketing Certificate

Mastership in Advanced Digital Marketing

Basic courses

Review

Review

Sitemap