สถาบันการสอนการตลาดออนไลน์ที่ได้รับรางวัล  

The Best Digital Marketing Training Center Award 2017

จากองค์กรวัดมาตรฐานระดับนานาชาติ 

International Board of Digital Marketing

International Board of Digital Marketing
Corporate Training / In-House Training

จัดอบรม Digital Marketing and Online Strategy สำหรับองค์กร

 

ความพร้อมของทีมงานการตลาดออนไลน์ภายในองค์กร (Digital Marketing Team) เป็นหนึ่งในปัจจัยสู่ความสำเร็จ ความเข้าใจที่ตรงกัน ทั้งองค์กรและฝ่ายการตลาดออนไลน์ ทำให้การบรรลุเป้าหมายนั้นง่ายยิ่งขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ รวมถึงความสามารถในการแข่งขันขององค์กร ผู้เชี่ยวชาญ IDMCouncil ทุกท่านมีได้รับการรับรองมาตรฐานความรู้และคุณภาพการสอนจาก International Board of Digital Marketing (องค์การคุมมาตรฐานทาง Digital Marketing ทั่วโลก) และ Digital Marketing Institute (สถาบันมาตรฐานในทวีปยุโรป)

 

Theory + Workshop

ให้ผู้อบรมทุกท่านได้เรียนรู้ทฤษฎี
และร่วมกันทำกิจกรรม

ได้เรียนรู้เคสจริง ด้านการตลาดออนไลน์

กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ให้กับผู้อบรม

เสริมสร้างความสามัคคีภายในองค์กร

สามารถ Mix & Match หลักสูตรได้
ตามความต้องการของแต่ละองค์กร

In-House Training for Digital Marketing

ตัวอย่างหัวข้อการอบรม เจาะลึกเรื่องการตลาดออนไลน์

 **  ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ Digital Marketing มาก่อน ก็สามารถเรียนได้       

 Digital Marketing Foundations 

ทำความเข้าใจรากฐานสำคัญของการตลาดออนไลน์ ซึ่งจะช่วยแนะนำเกี่ยวกับการจัดการ Digital Marketing เพื่อตั้งเป้าหมายสำหรับธุรกิจของคุณ

 Website Optimization 

การจัดการเว็บไซต์ให้เหมาะสม อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เข้าถึงเป้าหมายของธุรกิจ และช่วยให้จัดการได้อย่างเหมาะสม

 Content Marketing 

พัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำกลยุทธ์ด้านเนื้อห้า เพื่อขับเคลื่อนให้ข้อมูลตรงกลุ่มเป้าหมาย และสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค

 SEO 

สร้างความเข้าใจถึงเรื่องของ Search Engine Optimization (SEO) และวิธีการทำ รวมไปถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น

 Email Marketing 

แนะนำกลยุทธ์ การออกแบบ และการรายงานผล เพื่อการออกแบบ Email ที่ดีและทันสมัย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 Social Media Marketing 

เข้าใจภาพรวมของ Social Media ต่าง ๆ ช่วยให้สามารถประยุกต์ใช้ Social Media เพื่อเดินหน้าธุรกิจ และสามารถจัดการให้ธุรกิจอยู่บนโลกออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 Facebook Marketing 

เจาะลึก Function การใช้งาน Social Media อย่าง Facebook ในการทำการตลาด เพื่อที่จะได้วิเคราะห์และวางแผนการใช้งานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 Facebook Advertising 

การโฆษณา Facebook ตั้งแต่ระดับ Basic จนถึง Advanced ทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งกฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติต่าง ๆ ที่ช่วยให้การโฆษณามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 Paid Search 

ช่วยให้คุณเข้าใจ และสามารถจัดการการโฆษณาแบบ Paid Search ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น Google Ads ทำให้สามารถจัดสรรวิธีการ และวางงบประมาณได้อย่างเหมาะสม

 Display & Video Advertising 

การทำโฆษณาแบบ  Display Banner และ Video ขึ้นตามเว็บไซต์ต่างๆ

ผ่าน Google Ads อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยสร้างการรับรู้ให้เพิ่มมากขึ้น

 Analytics 

เข้าใจการใช้เครื่องมือ Analytics ตั้งแต่การ Set Up จนถึงการรายงานผลต่าง ๆ

ทำให้สามารถเข้าใจความหมาย และนำข้อมูลไปต่อยอดได้อย่างเหมาะสม

 Digital Strategy 

กลยุทธ์ออนไลน์ในรูปแบบของ PROPEL (Plan, Research, Objective, Propose, Execute, Learn) ทำให้สามารถวางกลยุทธ์ด้านการตลาดออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว

คณะผู้เชี่ยวชาญทางการตลาดออนไลน์ของ IDM Council ได้รับการรับรองต่าง ๆ มากมาย

มั่นใจได้ว่าเนื้อหาทันสมัยต่อโลกออนไลน์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

 

  • International Board Certified Digital Marketer (IBCDM)

  • International Board Certified Search Engine Marketer (IBCSEM)

  • International Board Certified Social Media Marketer (IBCSM)

  • International Board Certified Mobile Marketer (IBCMM)

  • International Board Certified Digital Strategist (IBCDS)

  • Certified Trainer in Digital Marketing; Digital Marketing Institute

IDM Council

International Digital Marketing Council

128/366 อาคารพญาไทพลาซ่า ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ติดต่อเรา

โทร. 081-826-9958 หรือ 02-612-9330

LINE : @Idmcouncil

เปิดทำการ วันจันทร์ - วันเสาร์
เวลา 09.00 - 17.00 น.

Email : info@idmcouncil.com

Website :  http://www.idmcouncil.com