เลือกช่องทางการชำระเงิน
Certified Diploma และ Spacialist Diploma 

(โปรแกรมปกติ หรือ โปรแกรมสอนสดออนไลน์)

ค่าลงทะเบียนท่านละ 29,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)  2,030 บาท  รวม 31,030 บาท

โปรโมชั่นพิเศษชำระภายในเดือนพฤษภาคม 2562 ลดค่าคอร์ส 20% 

29,000 บาท เหลือเพียง 23,200 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 1,624 บาท รวม 24,824 บาท

บัตรเครดิต

เลือกช่องทางนี้ หากคุณต้องชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหลังจากลงทะเบียน

บัญชีธนาคาร

เลือกช่องทางนี้ หากคุณต้องชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารหลังจากลงทะเบียน

IDM Council

International Digital Marketing Council

128/366 อาคารพญาไทพลาซ่า ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

หลักสูตรอบรม

Certified Digital Marketing Profressional

Advanced Digital Marketing Certificate

Mastership in Advanced Digital Marketing

Basic courses

ติดต่อเรา

โทร. 081-826-9958 หรือ 02-612-9330

LINE : @Idmcouncil

เปิดทำการ วันจันทร์ - วันเสาร์
เวลา 09.00 - 17.00 น.

Email : contact@idmcouncil.com

Website :  https://www.idmcouncil.com

Sitemap