คอร์ส Certified Digital Marketing Specialist - SEARCH MARKETING เหมาะกับใคร ?

เป็น คอร์สการตลาดออนไลน์ ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการปูพื้นฐานทางด้านการตลาดดิจิตอล

สอนการตลาดออนไลน์ โดยผู้เชี่ยวชาญของ International Digital Marketing Council (IDMCouncil)ผู้ประกอบการ l นักเรียน l นักการตลาด l บคคลที่สนใจ

นักประกอบการ.jpg
student.jpg
นักธุรกิจ เสื้อเทา.jpg
สนใจ.jpg

นักเรียน

ผู้ที่สนใจ

นักการตลาด

ผู้ประกอบการ

Certified Digital Marketing Specialist - SEARCH MARKETING

 หัวข้อการอบรม เจาะลึกเรื่องการตลาดออนไลน์​

อัพเดท หลักสูตรการตลาดออนไลน์ ทันสมัย ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

 **  ไม่จำเป็นต้องมีความรู้หรือเรียน Digital Marketing มาก่อน ก็สามารถเรียนได้       

PROGRAM OVERVIEW

เป็นคอร์สเรียน Digital Marketing ที่จะช่วยให้คุณรู้จักกับวิธีการใช้งาน Search Marketing ได้อย่างคล่องแคล่ว พร้อมเผยเทคนิคและแนะนำเครื่องมือต่างๆ สำหรับการเพิ่มค่า Search Engine Optimization ให้หน้าเว็บไซต์ของธุรกิจติดหน้าแรกของ Google คอร์ส SEO เรียน SEO หรืออบรม PPC เพื่อเพิ่มโอกาสการมองเห็นทั้ง Paid Search การโฆษณาบน Google ADS แบบมีค่าใช้จ่าย และ Digital Display Advertising หรือโฆษณาจำพวก Banner สอนการวางแผนการตลาดและการวางกลยุทธ์ แสดงวิธีการติดตามและวัดผลลัพธ์แคมเปญการตลาด เพื่อปรับปรุงพัฒนา Search Engine Marketing (SEM) แก่ธุรกิจ เรียนรู้วิธีสร้างสรรค์ วางกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อทำ Search Marketing ให้ประสบผลสำเร็จ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึก ที่จะช่วยให้คุณได้เปรียบในการแข่งขันทั้งธุรกิจและสายอาชีพของคุณ
 

LEARNING OBJECTIVES

หลังจากจบคอร์สเรียน Google ADS ไป ผู้เรียนจะมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การลงโฆษณาบน Google ADS ทั้งเรียน SEO และคอร์ส PPC รูปแบบ Organic Search หรือ Search Engine Optimization และ Paid Search (PPC) มากขึ้น สอน Google ADS ทำให้สามารถคิด วิเคราะห์ และปรับใช้เครื่องมือการตลาดกับแคมเปญการตลาดได้อย่างเหมาะสมการเรียน Google ADS สามารถดึงเอาศักยภาพหลักของ Paid Search (PPC) ออกมาใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด สามารถควบคุมกับต้นทุนการตลาดให้คุ้มค่ามากที่สุด ด้วยระยะเวลาเรียนเพียง 1 เดือนในคอร์ส Google ADS
 

- รู้และเข้าใจ Search Marketing มากขึ้น สามารถนำมาปรับใช้กับแคมเปญการตลาดของธุรกิจได้

- สามารถกำหนดองค์ประกอบสำคัญที่ต้องใช้เมื่อเริ่มต้นเรียน Google ADS หรือเรียน SEO และวัดผลลัพธ์พร้อมกับประเมินประสิทธิภาพการทำงานของ Google SEO    ได้ หลักสูตร SEO PPC ที่ครบจบสำหรับหลักสูตร Google ADS

- สามารถสอดแทรกกลยุทธ์ในการกำหนดและจัดวางคำ (Keyword SEO) ต่างๆ ในคอนเทนต์เพื่อเพิ่มค่า Search Engine Optimization ให้สูงขึ้น

- รู้และเข้าใจหลักการในการพัฒนาเชิงเทคนิคของ Google SEO ให้แก่เว็บไซต์ และสามารถลงมือทำ Google SEO เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของคุณให้ดีมากยิ่งขึ้น

- สร้างและปรับใช้ Paid Search Campaign ให้เหมาะสมกับธุรกิจ

- สามารถทำและพัฒนา Display Advertising ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขื้น

- วิเคราะห์และเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญการตลาดดิจิทัลโดยรวมได้ในคอร์ส SEO และหลักสูตร PPC

- ใช้ทักษะ Digital Strategy เพื่อสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้ Search Engine Marketing เชิงกลยุทธ์ให้กับธุรกิจ
 

Digital

MARKETING

#ติวเข้มเติมเต็มความรู้ ด้านการตลาด และสายงานการตลาด

#สรุปการตลาด รู้ครบ ใช้เป็น โดดเด่น เรื่องการตลาด 

#จบใน 1 เดือน เปลี่ยนคุณ เป็นผู้ชำนาญด้าน Online Marketing
 

#ราคาเดียวจบ ไม่มีจ่ายเพิ่ม


 


ลงลึก 10 หัวข้อหลัก ที่ต้องรู้และใช้จริง

Course Outline

INTRODUCTION TO SEARCH MARKETING

7 ธ.ค. 2563 | 9.00 - 12.00 น. 

เรียน Search Engine Marketing (SEM) คือ การทำการตลาดบน Search Engine หรือหลักสูตร SEO หลักสูตร PPC เราสอน Google ADS และฟีเจอร์หลักที่เป็นประโยชน์ต่อการนำมาปรับใช้กับแคมเปญการตลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำการตลาดบนช่องทางนี้ให้ดีขึ้นในหลักสูตร Google ADS เปรียบเทียบผลลัพธ์ความแตกต่างกันระหว่างการใช้ Organic Search และ PPC สอนการปรับใช้ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ Digital Marketing ที่ธุรกิจวางไว้ สอนการวัดและดูผลลัพธ์ของการทำการตลาดในคอร์ส Search Engine Marketing ในคอร์ส Google SEO สอน Google SEO

เนื้อหาหลักสูตร

1. Search Marketing Concepts
2. Using Organic Search in Marketing Campaigns
3. Using Paid Search in Marketing Campaigns
4. Measuring Search Campaigns

SEO SET UP

7 ธ.ค. 2563 | 13.00 - 16.00 น. 

สอน Google ADS กับวิธีการเริ่มต้นใช้งาน SEO และชี้แนะให้เห็นว่าปัจจัยใดบ้างที่ถูกใช้พิจารณาก่อนลงมือทำ Keyword SEO สอนหลักสูตร SEO ให้สามารถรองรับได้ทั้งบนหน้าจอคอมพิวเตอร์และบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือ นอกจากนี้ยังสอนให้เห็นถึงวิธีการวัดผล การอ่านรายงาน ค่าสถิติผลลัพธ์ต่างๆ และตัวชี้วัดที่สำคัญ เกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของ SEO ในคอร์ส Google SEO สอน Google SEO

เนื้อหาหลักสูตร

1. Key SEO Concepts
2. Setting Objectives for SEO
3. Implementing Technical SEO
4. Implementing On-page SEO
5. Implementing Off-page SEO
6. Implementing SEO in a Mobile Environment
7. Improving Local SEO
8. Measuring and Reporting SEO Campaigns

 

SEO CONTENT

14 ธ.ค. 2563 | 9.00 - 12.00 น.

สอน SEO Content หลักสูตร Google ADS ครอบคลุมและให้ความสำคัญในเรื่องของเรียน SEO และเรียน SEO Content Marketing โดยการสร้างสรรค์บทความที่มีคุณภาพ และการแทรก Keyword SEO อย่างเป็นธรรมชาติตลอดที่เขียนบทความสอน SEO Content กับการอบรม Google SEO ซึ่งการเลือกใช้คีย์เวิร์ดที่มีคุณภาพนั้น จะสามารถช่วยดันบทความให้ขึ้นไปติดอยู่อันดับต้นๆ บนหน้า Google สอน SEO Content วิธีที่ดีสุดในการทำ SEO Content ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ธุรกิจวางไว้ อีกทั้งยังครอบคลุมการสร้างสรรค์คอนเทนต์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในหลักสูตร SEO Content และสาธิตวิธีการวัดผลลัพธ์การดำเนินงานของคอนเทนต์ เรียน SEO Content เพื่อให้แน่ใจว่ามันเป็นไปตามกลยุทธ์ที่ธุรกิจได้วางแผนไว้ในคอร์ส Google SEO

  
 

เนื้อหาหลักสูตร

1. SEO Content Marketing Concepts
2. Researching SEO Content
3. Creating SEO Content
4. Evaluating the Performance of SEO Content

SEO WORKSHOP

14 ธ.ค. 2563 | 13.00 - 16.00 น.

อบรม Google SEO นำหลักการตามทฤษฎีหลักสูตร Google SEO มาลงมือปฏิบัติจริงในคลาสเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการทำ SEO ตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มต้นทำ SEO ให้ได้ค่าที่สูงขึ้น เพื่อให้ธุรกิจสามารถติดบนหน้าแรกของ Google ได้อย่างยั่งยืน ด้วยต้นทุนการตลาดที่ต่ำ ตลอดจนการวัดผลลัพธ์ พร้อมให้เทคนิคในการในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้สามารถทำ SEO ออกมาได้ดีมากยิ่งขึ้น สอนการนำ SEO มาปรับใช้เพื่อพัฒนาให้เนื้อหาบนหน้าเว็บไซต์ดีขึ้น แนะนำให้เรียน Google SEO ผู้เรียนสามารถเริ่มต้นวางแผนและวางกลยุทธ์ให้ครอบคลุมกับการทำการตลาดในคอร์ส Search Engine นี้ พร้อมลงมือปฏิบัติจริงตามแผนที่วางไว้ และวัดผลลัพธ์เพื่อให้สามารถปรับปรุงและแก้ไขเป็น

เนื้อหาหลักสูตร

1. Fundamental Principles of SEO
2. Improving Technical SEO
3. Improving On-page Optimization
4. Implementing Strategic SEO Practices
5. Improving Off-page Optimization

PAID SEARCH

21 ธ.ค. 2563 | 9.00 - 12.00 น. 

ในคลาสนี้อบรม Google ADS หลักสูตร PPC จะเริ่มต้นกันด้วยใจความหลักของ Paid Search (PPC) และสาธิตวิธีการตั้งค่าบัญชี Google Ads เพื่อใช้ดูสติถิผลลัพธ์ต่างๆ หลังจากปล่อยแคมเปญออกไป สอนตั้งแต่วิธีการขั้นเริ่มต้นในการสร้าง Paid Search ครั้งแรก อธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับวิธีการจัดการและควบคลุมงบประมาณในการทำ Paid Search ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ความหมายคือ สามารถทำให้โฆษณาบน Search Engine เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้มากขึ้น ตรงกลุ่มมากขึ้น ค่าคลิ๊กถูกลง โฆษณาติดอันดับต้นๆ บนหน้า Google เป็นต้น เสริมเทคนิคที่ช่วยให้สามารถนำมาใช้เพื่อพัฒนา Paid Search ของธุรกิจให้ดีขึ้น อีกทั้งครอบคลุมในเรื่องของการวัดผลและสอนการอ่านค่ารายงานสถิติต่างๆ ที่ Google ADS ได้รวบรวมประสิทธิภาพการทำงานของ Paid Search มาให้ได้อย่างคล่องแคล่ว

เนื้อหาหลักสูตร

1. Paid Search Concepts

2. Creating a Paid Search Campaign
3. Managing a Paid Search Campaign
4. Optimizing a Paid Search Campaign
5. Reporting on the Success of a Paid Search Campaign

DISPLAY ADVERTISING

21 ธ.ค. 2563 | 13.00 - 16.00 น. 

ในคลาสนี้อบรม Google ADS จะพาผู้เรียนไปรู้จักกับความสำคัญของ Display Advertising หรือที่เรารู้จักกันดีในรูปของการโฆษณาแบบ Banner ซึ่งในหัวข้อนี้เนื้อหาจะเริ่มต้นตั้งแต่ประเภทต่างๆ ของ Display Advertising ตลอดจนชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างของแต่ละประเภทโฆษณา ในแต่ละแพลทฟอร์ม สาธิตวิธีการสร้างและเริ่มต้นใช้งานในครั้งแรกเกี่ยวกับ Display Advertising อีกทั้งชี้ให้ผู้เรียนทราบถึงปัจจัยใดบ้างที่จำเป็นต่อการใช้พิจารณาก่อนเริ่มต้นกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ครอบคลุมไปถึงวิธีการประมูล (Bidding) ให้ค่าโฆษณาแบบ Display Advertising มีราคาต่ำลง แต่ยังคงได้ครองตำแหน่งที่ดีที่สุดตามหน้าเว็บไซต์ต่างๆ (GDN) ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับ Google สอนการอ่านค่ารายงานสถิติต่างๆ และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของแคมเปญการตลาดให้ดีขึ้น

เนื้อหาหลักสูตร

1. Fundamentals of Display Advertising

2. Setting up a Display Advertising Campaign Learning Objectives

3. Creating a Display Advertising Campaign Learning Objectives

4. Targeting and Bidding in a Display Advertising Campaign

5. Measuring and Optimizing Display Advertising Campaigns

ANALYTICS WITH GOOGLE ANALYTICS

28 ธ.ค. 2563 | 9.00 - 12.00 น. 

ในหัวข้อนี้อบรม Google ADS จะเริ่มต้นกันด้วยปูพื้นฐานในการวิเคราะเว็บไซต์ (Web Analytics) ตลอดจนการปฏิบัติบนเว็บไซต์ให้ถูกต้องตาม Digital Law และรู้หลักการในการรวบรวมข้อมูลที่ได้หลังจากการปล่อยแคมเปญการตลาดออกไป พร้อมเทคนิคในการได้มาซึ่งข้อมูลที่ต้องได้รับการยินยอมจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายก่อน รวมถึงข้อมูลลับ (Privacy Data) ในบางเรื่องที่ไม่สามารถนำมาเผยแพร่ ขายต่อ หรือนำมาปรับใช้ในแคมเปญการตลาดที่นักการตลาดดิจิทัลต้องรู้ เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงเว็บไซต์หรือช่องทางการตลาดให้ดีขึ้น และไม่ส่งผลร้ายต่อธุรกิจในภายหลัง สาธิตวิธีการเริ่มใช้งาน Google Analytics และการติดตั้ง Google Analytics Tracking Code เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ครอบคลุมไปถึงการตั้งเป้าหมายเพื่อใช้ประเมินประสิทธิภาพและวิเคราะห์ Customer Conversion Journeys หรือเส้นทางกว่าที่คนๆ นึงที่แค่มีความรู้สึกสนใจในสินค้าเราจะเปลี่ยนสถานะมาเป็นลูกค้าของธุรกิจนั้นเอง อีกทั้งยังครอบคลุมไปถึงวิธีการอ่านค่าสถิติต่างๆ ของ Google Analytics การดูแลควบคุมและวิเคราะห์ Digital Campaigns

เนื้อหาหลักสูตร

1. Web Analytics Fundamentals
2. Creating and Configuring a Google Analytics Account
3. Setting Goals with Google Analytics
4. Managing Campaigns with Google Analytics Reports
5. Analyzing and Recording Google Analytics Data

STRATEGY AND PLANNING

28 ธ.ค. 2563 | 13.00 - 16.00 น. 

ในหัวข้อนี้ จะครอบคลุมเกี่ยวกับกระบวนการในการวางแผนและการวางกลยุทธ์สำหรับการทำ Search Marketing สอน Google SEO และจะพูดถึงปัจจัยใดบ้างที่ต้องใช้วางแผนกลยุทธ์เพื่อให้การทำ Search Marketing มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งครอบคลุมไปถึงการประเมินผลการทำงานของ Search Marketing ได้อย่างชำนาญระดับ Specialist

 
 

เนื้อหาหลักสูตร

1. Planning a Search Marketing Strategy
2. Conducting Research for a Search Marketing Campaign
3. Setting Search Marketing Strategy Objectives
4. Developing a Search Marketing Strategy
5. Executing a Search Marketing Strategy
6. Evaluating a Search Marketing Campaign

WORKSHOP

4 ม.ค. 2563 | 9.00 - 12.00 น. 

อบรม Google SEO นำหลักการตามทฤษฎีหลักสูตร Google SEO มาลงมือปฏิบัติจริงในคลาสเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการทำ SEO ตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มต้นทำ SEO ให้ได้ค่าที่สูงขึ้น เพื่อให้ธุรกิจสามารถติดบนหน้าแรกของ Google ได้อย่างยั่งยืน ด้วยต้นทุนการตลาดที่ต่ำ ตลอดจนการวัดผลลัพธ์ พร้อมให้เทคนิคในการในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้สามารถทำ SEO ออกมาได้ดีมากยิ่งขึ้น สอนการนำ SEO มาปรับใช้เพื่อพัฒนาให้เนื้อหาบนหน้าเว็บไซต์ดีขึ้น แนะนำให้เรียน Google SEO ผู้เรียนสามารถเริ่มต้นวางแผนและวางกลยุทธ์ให้ครอบคลุมกับการทำการตลาดในคอร์ส Search Engine นี้ พร้อมลงมือปฏิบัติจริงตามแผนที่วางไว้ และวัดผลลัพธ์เพื่อให้สามารถปรับปรุงและแก้ไขเป็น

เนื้อหาหลักสูตร

1. Fundamental Principles of SEO
2. Improving Technical SEO
3. Improving On-page Optimization
4. Implementing Strategic SEO Practices
5. Improving Off-page Optimization

Icon-call.png
youtube logo.jpg
Icon-line-official.png
Icon-IG.png

WORKSHOP

4 ม.ค. 2563 | 13.00 - 16.00 น. 

อบรม Google SEO นำหลักการตามทฤษฎีหลักสูตร Google SEO มาลงมือปฏิบัติจริงในคลาสเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการทำ SEO ตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มต้นทำ SEO ให้ได้ค่าที่สูงขึ้น เพื่อให้ธุรกิจสามารถติดบนหน้าแรกของ Google ได้อย่างยั่งยืน ด้วยต้นทุนการตลาดที่ต่ำ ตลอดจนการวัดผลลัพธ์ พร้อมให้เทคนิคในการในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้สามารถทำ SEO ออกมาได้ดีมากยิ่งขึ้น สอนการนำ SEO มาปรับใช้เพื่อพัฒนาให้เนื้อหาบนหน้าเว็บไซต์ดีขึ้น แนะนำให้เรียน Google SEO ผู้เรียนสามารถเริ่มต้นวางแผนและวางกลยุทธ์ให้ครอบคลุมกับการทำการตลาดในคอร์ส Search Engine นี้ พร้อมลงมือปฏิบัติจริงตามแผนที่วางไว้ และวัดผลลัพธ์เพื่อให้สามารถปรับปรุงและแก้ไขเป็น

เนื้อหาหลักสูตร

1. Fundamental Principles of SEO
2. Improving Technical SEO
3. Improving On-page Optimization
4. Implementing Strategic SEO Practices
5. Improving Off-page Optimization

Icon-call.png
youtube logo.jpg
Icon-line-official.png
Icon-IG.png

PROMOTION

คอร์ส Certified Digital Marketing Professional 

เรียนการตลาดออนไลน์ให้รู้ในทุกภาพรวม ระยะเวลา 30 ชั่วโมง

ค่าลงทะเบียน ท่านละ 35,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

เรียนจบ ได้รับใบประกาศนียบัตรจากสถาบัน

 เหลือเพียง 29,900 

 
เมื่อสมัครภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 63

Certificate
ทำไมถึงควรมี Certified Specialist จาก Digital Marketing Institute (DMI) และ International Board Certified Exam จาก International Board of Digital Marketing (IBDM)

 • ได้รับการยอมรับระดับ International (International recongnized accreditation)

 • มีความรู้ทางด้าน Digital Marketing เพื่อนำไปใช้ในองค์กรของตนเอง

 • มีความรู้ที่ได้รับการยอมรับระดับมาตราฐานสากล

 • เป็นที่ยอมรับทางด้านตลาดออนไลน์ ในระดับหัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือ ผู้บริหารระดับสูง

 • ได้เป็นที่ยอมรับและได้ชื่อว่าเป็นผู้จบเฉพาะทางทางด้าน Digital Marketing

 • ระดับการงานและขั้นเงินเดือนดีขึ้นเพราะตลาดออนไลน์ เป็นสาขาขาดแคลนและเป็นที่ต้องการตัวจากบริษัทมากมาย

 • มีโอกาสได้ร่วมงานกับบริษัทใหญ่ๆ เพราะได้รับ Certification จากสถาบันระดับนานาชาติ (DMI and IBDM) ผู้ที่ได้รับ Certification โดยส่วนใหญ่เป็นที่ต้องการอย่างมากจากบริษัทใหญ่ๆ มากมาย

 • มีความสามารถในการดูแลงานในกิจการของตนเองเนื่องจากบุคคลากรทางด้านตลาดออนไลน์ ที่มีความรู้ความชำนาญหายากและขาดแคลน

สำหรับผู้เข้าอบรมที่ต้องการได้รับใบประกาศการรับรองในระดับสูงขึ้น เนื่องจากทาง IDMCouncil ได้รับการรับรองมาตรฐานการสอนระดับ International จาก International Board of Digital Marketing (IBDM)

Next Page >

Next Page >

Why ??
IDMCouncil  

มาตรฐานระดับโลก (Global Standard)

 

IDMCouncil  จับมือกับสถาบัน Digital Markerting Institute

สถาบันยักษ์ใหญ่ในยุโรป เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่ได้ระดับมาตรฐานระดับเดียวกับในยุโรปและอเมริกา
มีการสอนกว่า 40 ประเทศทั่วโลก 
ได้รับมาตรฐาน European Qualification Framework level 5

 

เรียนจากผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Online Marketing

 

อาจารย์ที่สอนได้การรรับรองมาตรฐานความรู้จากสถาบันระดับโลก ซึ่งปัจจุบันทำงานทางด้าน Online Marketing มีประสบการณ์ตรง พร้อมที่จะถ่ายทอดให้ผู้เข้าอบรมอย่างเต็มที่

 

ได้รับความรู้ที่ทันสมัยทางด้าน Internet Marketing

 

เนื่องจากวงการ Internet Marketing มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว

ข้อมูลที่ใช้ในการสอนได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ IDMCouncil ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อปรับปรุงหลักสูตรและข้อมูลต่าง ๆ ให้ทันสมัยตลอดเวลา

ได้รับการรับรองและประกาศนียบัตรระดับนานาชาติ

 

คอร์สของ IDMCouncil ได้รับการรับรองจากหลากหลายสถาบัน เช่น

European Qualifications Framework, Scottish Qualification Authority, International Board of Digital Marketing และอื่นๆอีกมากมาย ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรขั้นสูงซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 

เรียนกลุ่มย่อย เข้าใจง่าย เป็นกันเอง

 

คอร์สของ IDMCouncil ได้รับการออกแบบให้เป็นการเรียนรู้แบบกลุ่มย่อย Interactive Learning เน้นความเป็นกันเอง อธิบายเข้าใจง่าย เชื่อมโยงกันในแต่ละหัวข้อ ทำให้ผู้เข้าอบรม มีความใกล้ชิดกับผู้สอน สามารถโต้ตอบและสอบถามได้ตลอดเวลา

 

เรียนจากผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Online Marketing

 

อาจารย์ผู้สอนได้การรรับรองมาตรฐานความรู้จากสถาบันระดับโลก ซึ่งปัจจุบันทำงานทางด้าน Online Marketing มีประสบการณ์ตรง พร้อมที่จะถ่ายทอดให้ผู้เข้าอบรมอย่างเต็มที่ในคอร์ส Digital Marketing สุด Exclusive นี้

95%

ของผู้เรียนจบหลักสูตร ได้ทำงานใน
บริษัทที่มีคุณภาพ

ผู้ที่เรียนจบหลักสูตรผ่านการสัมภาษณ์ใน
สายงานการตลาดดิจิตอล

88%

ของผู้เรียนสามารถสอบผ่านมาตรฐาน
IBCDM International Certificate

81%

คอร์สเรียนอื่นๆ
เรามีคอร์สเรียนคุณภาพมากมาย ให้คุณเลือกคอร์สที่เหมาะสมกับคุณที่สุด 

 • 86318064_2590588827871574_20711189963331

  Certified Digital Marketing professional 

  14 มิ.ย. - 28 มิ.ย. 2563

  เป็นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการปูพื้นฐานทางด้านการตลาดดิจิตอล

  ราคา: 

  29,900

  ปกติ 34,800 

 • 84404428_2590610927869364_84490992642896

  Advanced Digital Marketing Certificate

   14 มิ.ย. - 26 ก.ค. 2563

  คอร์สที่จะทำให้คุณรู้ลึกเเละเชียวชาญเรื่อง Digital Marketing มากยิ่งขึ้น

  ราคา

  35,000

  ปกติ 39,000

 • 84408083_2590614657868991_31448679285040

  Mastership in Advanced Digital Marketing

  14 มิ.ย. - 26 ก.ค. 63

  เทียบเท่า 1 ใบปริญญาที่มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกยอมรับ

  ราคา

  145,000

  ปกติ 154,600

ONE DAY COURSE

คอร์สระยะสั้นเพียง 1 วัน ที่จะทำให้คุณเรียนรู้หลักสูตรเฉพาะทางที่คุณต้องการ โดยมีคอร์สให้เลือกเรียนมากถึง 7 คอร์ส 

BASIC COURSES

ทำความเข้าใจรากฐานสำคัญของ Digital Marketing พร้อมช่วยแนะนำด้านการตลาดออนไลน์ เพื่อตั้งเป้าหมายสำหรับธุรกิจของคุณ

DIGITAL MARKETING SPECIALIST

เจาะลึกเนื้อหาการตลาดออนไลน์แบบเฉพาะทาง Search , Social Align Your Skills, Strategy & Planning

 • สอบถาม เพิ่มเติม ?

 • เราพร้อมที่จะตอบข้อสงสัย พร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำให้กับคุณ

081-826-9958 l @idmcouncil

Icon-IG.png
Icon-line-official.png
Icon-call.png
fb.png
youtube logo.jpg

IDM Council

International Digital Marketing Council

128/366 อาคารพญาไทพลาซ่า ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

หลักสูตรอบรม

Certified Digital Marketing Profressional

Advanced Digital Marketing Certificate

Mastership in Advanced Digital Marketing

Basic courses

ติดต่อเรา

โทร. 081-826-9958 หรือ 02-612-9330

LINE : @Idmcouncil

เปิดทำการ วันจันทร์ - วันเสาร์
เวลา 09.00 - 17.00 น.

Email : contact@idmcouncil.com

Website :  https://www.idmcouncil.com

Sitemap