เรียน Content Marketing & SEO

รู้ลึกให้มากกว่าแค่การทำคอนเท้นต์

รู้เยอะ ได้เปรียบกว่า

หลักสูตร Content Marketing & SEO

เรียนในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 | 9.00 - 16.00 น. 

ณ ศูนย์ประชุมบางกอกกรุ๊ป ชั้น 11 อาคารวรรณสรณ์ (ติด BTS พญาไท)

✔ เรียนเขียน Content ยังไง ให้ตรงความต้องการของผู้อ่าน
✔ เรียนเขียน Content ยังไง ให้ตรงความต้องการของระบบ Search Engine

เข้าใจทฤษฎีของการเรียนเขียน Content สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

✔ เป็นการอบรม Content Marketing ที่ให้นักเรียนได้ลองคิด และฝึกทำไปพร้อม ๆ กับการสอน

คอร์สอบรม Content Marketing ที่เสริมให้ผู้เรียนเข้าใจการทำ SEO

เรียนรู้ พร้อมเข้าใจการทำ Content Marketing โดยการใช้หลักการการทำ SEO หรือ Search Engine Optimization ที่จะช่วยส่งเสริมให้หน้าบทความของเราให้ติดการค้นหาบน Google

มาเรียนรู้กัน กับหัวข้อน่ารู้ในการทำ Content Marketing อาทิ

 • ประเภท Content แบบต่าง ๆ

 • รูปแบบการทำ Content

 • การสร้าง Content โดยการ Create และ Curate

 • การ Repurposing

 • การวางแผนการทำ SEO สำหรับแต่ละ Content

 • รู้จักกับ 3 สิ่งสำคัญในการทำ SEO ได้แก่ Technical Optimization, On-page, Off-page

 • รู้จักกับ Meta Tag ไม่ว่าจะเป็น Meta Title, Meta Description และ Meta Keyword

คอร์ส Content Marketing & SEO นี้เหมาะกับใคร ?

 • ผู้ประกอบการ

 • เจ้าของธุรกิจ

 • นักเรียน นักศึกษา

 • นักการตลาด

 • ผู้ที่สนใจทำงานด้านการตลาดดิจิตอล/ ออนไลน์

 

 **  ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ Digital Marketing มาก่อน ก็สามารถเรียนได้       

หลักสูตร Content Marketing & SEO 1 วันเต็ม กับเรียนเขียน Content Marketing ให้ติด SEO

ค่าลงทะเบียน ท่านละ 6,500 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

*กรณีไม่ผู้สมัครเรียนไม่ครบ 5 ท่าน ทางสถาบันขออนุญาตเลื่อนการสอน โดยจะแจ้งให้ทางผู้สมัครทราบทุกท่าน

คอร์ส Content Marketing ที่ให้รู้มากกว่าการเรียนเขียน Content

Content Marketing

เรียน Content Marketing พัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำกลยุทธ์ด้านเนื้อหา เพื่อขับเคลื่อนให้ข้อมูลตรงกลุ่มเป้าหมาย และสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค

 • หลักสูตร Content Marketing ที่เน้นให้เข้าใจ พร้อมให้คำแนะนำเพื่อการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในแต่ละขั้นบน Buyer's Journey

 • เข้าใจการทำ Content Research เพื่อการนำมาปรับใช้ พร้อมทั้งหาโอกาสในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่

 • พัฒนา Content ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของธุรกิจที่วางไว้

 • เรียนรู้วิธีการสร้างสรรค์ Content ทั้งในการ Create และ Curate

 • การ Repurposing ให้ Content กลับมามีคุณค่า ดูสดใหม่อยู่เสมอ สามารถนำไปปรับใช้ได้ในทุกธุรกิจ พร้อมทั้งแนะนำแนวทางการจัดการการเผยแพร่คอนเท้นท์ให้มีประสิทธิภาพ

 • แนะนำการวัดผล หลังจากทำ Content เพื่อการนำไปพัฒนาและต่อยอดต่อไป

SEO

นอกจากการเรียน Content Marketing แล้ว ควรต้องเข้าใจถึงเรื่องของ Search Engine Optimization (SEO) เพื่อให้บทความที่เขียนไปนั้น ได้ติดอันดับการค้นหาบนหน้าแสดงการค้นหา หรือ Search Engine Result Pages (SERPs) รวมถึงเข้าใจหลักการ, วิธีการทำ รวมไปถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น

 • เข้าใจการทำ SEO และความแตกต่างระหว่าง Organic Search และ Paid Search

 • กำหนดวัตถุประสงค์ในการทำ SEO เพื่อก่อให้เกิด Traffic เข้ามายังเว็บไซต์ รวมถึงการสร้างการรับรู้

 • การวางแผนหลังจากการเรียนเขียน Content เพื่อให้บทความติดอันดับการค้นหา

 • รู้จักกับการทำ 3 สิ่งสำคัญในการทำ SEO ได้แก่ Technical Optimization, On-page, Off-page

 • การวัดผลหลังจากการทำ เพื่อให้การทำ SEO เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

หากสนใจเรียนวิชาอื่น ๆ สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

แยกเรียนรายวิชา

เรียนภาพรวม

สอบถามรายละเอียด หรือโปรโมชั่นเพิ่มเติม ได้ที่นี่

IDM Council

International Digital Marketing Council

128/366 อาคารพญาไทพลาซ่า ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ติดต่อเรา

โทร. 081-826-9958 หรือ 02-612-9330

LINE : @Idmcouncil

เปิดทำการ วันจันทร์ - วันเสาร์
เวลา 09.00 - 17.00 น.

Email : info@idmcouncil.com

Website :  http://www.idmcouncil.com